Sivil toplum özürlüyüz...

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), CIVICUS işbirliği ile hazılanan "Türkiye'de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası" adlı raporda Türk toplumunun sosyal hayatı ele alındı.

26 Mart 2011 Cumartesi, 08:34
Abone Ol google-news

Raporda Türk vatandaşlarının boş vakitlerini en çok misafir ağırlamakla geçirdiği öne çıkarken, başkalarına misafirliğe gitmekse ikinci sırada yer aldı. Aynı anda 56 ülkede yapılan STEP'e (Sivil Toplum Endeksi Projesi) göre Türkiye'de sivil toplum gerçeği şöyle:

* Türkiye’de 4.547’si vakıf, 86.031’i dernek olmak üzere, 90.578 STK faaliyet göstermekte, bu rakamlara sendikalar, meslek odaları ve kooperatiflerin de eklenmesi durumunda bu sayı 150.000’i aşmaktadır. Türkiye nüfusuna oranla STK sayısı oldukça düşüktür: ülke genelinde ortalama her 780 kişiye 1 STK düşmektedir

* Vakıf ve derneklerin %42’si İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da. En az STK yoğun il olan Şırnak’ta ise her 3.204 kişiye 1 STK düşüyor.

* Gençlerin siyasi katılımları a düşük (% 8). Türkiye’de gençlerin sivil topluma katılımı 55 ülke arasında en düşük oranda (% 8) gerçekleşmektedir. Gençlerin katılım gösterdiği STK türleri arasında spor kulüpleri %11’lik bir oranla başta gelmektedir.

* Kadınlar STK üyelerinin sadece %16’sını, yöneticilerin ise %14,4’ünü oluşturuyor. Ancak kadın katılımında son yıllarda düşüş gözlemleniyor. 2005’de %22 olan kadın dernek üyesi oranları, 2008’de %6’lık bir gerileme göstererek %16’ya düşmüş.

* Türkiye’de derneklerin %18,1’ini “dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri” veren cami dernekleri, %14,3’ünü spor kulüpleri, %13,7’sini yardımlaşma dernekleri, %9,5’ini kalkınma ve konut dernekleri, %10’unu ise mesleki dayanışma örgütleri oluşturmaktadır.

* Vakıfların çalışma alanları arasında sosyal yardım (%56,1), eğitim (%47,5) ve sağlık (%21,84) başı çekmektedir. Resmi kayıtlara göre vakıfların sadece %1,28’i demokrasi-hukuk-insan hakları alanında çalışmaktadır.