"Sosyal primler düşürülsün"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bölgedeki esnaf ve sanatkarların vergi ve sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50 oranında düşürülmesini talep etti.

19 Aralık 2009 Cumartesi, 10:29
Abone Ol google-news

Diyarbakır Dedeman Oteli'nde düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları İstişare ve Değerlendirme Toplantısının sonuç bildirgesini okuyan TESK Genel Başkan Bendevi Palandöken, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin içinde bulunduğu hassas durum, esnaf ve sanatkarların bu durumdan gördüğü zarar ve bu zararın ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 40 ilin esnaf temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı yaptıklarını belirtti.

Palandöken, toplantıda bölgede huzur ve barışın tesis edilerek, yaşanan kargaşa ortamında esnaf ve sanatkarların zarar görmemesi için ekonomik ve sosyal politikaların ve tedbirlerin ivedilikle tespit edilerek, uygulamaya sokulması konusunda geniş katılımlı olarak istişarede bulunulduğunu ifade ederek, Diyarbakır'da yaptığı esnaf ziyaretlerinde esnaf ve sanatkarların problem ve taleplerinin bizzat yerinde öğrendiğini vurguladı.
Yaptıkları istişare ve değerlendirmeler sonucunda, bölgedeki en öncelikli problemin işsizlik olduğunu bildirerek, bölgeye yapılan yatırımların yüzeysel ve perakende sektörüne yönelik olduğunu söyledi.
 

''Esnaf teşviklerden yararlanamıyor''

Perakende sektörünün çalışma koşullarının bir türlü kurala bağlanamadığını, bu kuralsızlık nedeniyle esnafın hızla yok olduğunu, sınırsız sayıda açılışına izin verilen alış veriş merkezlerinin ve sokak aralarına kadar dağılan zincir marketlerin, esnaf ile tacire uygulanan farklı hukuk kurallarının camiaları için büyük bir haksız rekabet yarattığını dile getiren Palandöken, şöyle konuştu:

''Tarım ve hayvancılık konusunda yürütülen politikaların çiftçileri yok ediyor. İşçinin, memurun, çiftçinin ve emeklinin kazanamadığı bir ortamda esnafın da kazanması mümkün değildir.

Esnaf ve sanatkarların bölgeye özgü verilen istihdam ve yatırıma dönük teşviklerden yararlanamadığı, uygulamalarla bir çifte standart yaratıldığı, esnafın, uygulamaya konulan teşvik ve destek politikalarının her zaman dışarıda tutulduğu, bu uygulamaların büyük bir haksızlık ve güven bunalımına sebep olduğu, ekonomik sorunlar yanında, bölgedeki siyasi ve sosyal gelişmelerin de toplumsal istikrarı bozarak, mensuplarımızın geçimlerine ilişkin problemlerinin daha fazla artmasına yol açtığı tespit edilmiştir.''
 

Çözüm önerileri

Genel Başkan Palandöken, yaptıkları müzakereler sonucunda, bölgenin ve bölgedeki esnaf ve sanatkarların mevcut ekonomik ve sosyal durumlarının geliştirilmesi, sorunlarının çözülmesi ve beklentilerinin karşılanması amacıyla belirledikleri bazı önerilerin ivedilikle yürürlüğe konulması konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.
Perakende sektörünün sorunlarının çözümüne ilişkin yasal kuralların bir an önce ve adil bir anlayışla hayata geçirilmesini isteyen Palandöken, şöyle dedi:

''Bölgedeki esnaf ve sanatkarların vergi ve sosyal güvenlik primleri yüzde 50 oranında düşürülmeli, borçlu bulunan esnafın vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarların iş yerlerinde kullandığı elektrik, doğal gaz ve su tarifelerinde yüzde 50 oranında indirim yapılmalı, hava ve deniz ulaşımında diğer kesimlere uygulanan akaryakıt indirimlerinden bölgedeki nakliyeci esnafın da yararlandırılmalı, esnaf ve sanatkarlara değişime ayak uydurarak iş yerlerini yenileyebilmeleri için faizsiz, uzun vadeli yeni kredi imkanı sağlanmalıdır.

Bölgeye yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar için pozitif ayrımcılık yapılarak, farklı ve özel kredi programları hazırlanmalı ve merkezi yapılar ile yerel yönetimler, yerel idareler ile de sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog geliştirilmelidir. Bölgedeki istihdamı ve ekonomiyi sürekli canlı tutmak amacıyla devletin kendisinin bölgeye bizzat yatırım yapmalı, kar amacı gütmeden bu yatırımları desteklemeli ve bölgedeki özelleştirmeler durdurulmalıdır.''
 

''Çözüm parlamento çatısı altında aranmalı"

Palandöken, istikrar ve güven ortamı sağlanarak, sosyal ve ekonomik alt yapı yatırımları tamamlanarak, bölgede turizmin canlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, katılımcı ve çoğulcu demokratik anlayışın bölgede hakim olmasına yönelik devlet, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve çözümlerin parlamento çatısı altında aranmalı, bölgede eğitim alt yapısının güçlendirilmesi yoluyla, okullaşma oranının arttırılması, genel ve mesleki eğitimin geliştirilmeli, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığınca bölge için özel tedbirler alınmalıdır. Bölgeye olan bakış açısının değiştirilmesi amacıyla görsel ve yazılı medyanın, bölgede gerçekleşen sosyal faaliyetlere, uygulanan başarılı proje örneklerine, tamamlanan yatırımlara yayınlarında daha fazla yer vermesi özendirilmelidir.

Gösteri yürüyüşleri ve sokak hareketlerinden iş yerleri zarar görerek mağdur olan esnaf ve sanatkarların zararları tazmin edilmeli. Sorun bölgenin değil ülkenin sorunu olduğundan, bu tedbirler ve düzenlemeler ivedilikle hayata geçirildiği taktirde, bölgede büyük bir rahatlama olacak, huzur ve güven sağlanacak, siyasi ve ekonomik istikrar güçlenecek, gerek bölgenin gerekse bölgede faaliyet gösteren mensuplarımızın sorunları çözümlenmiş olacaktır.''