Sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan raporları

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Danıştay kararına göre, sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan rapor kullanmaları halinde sözleşmelerinin feshedilemeyeceğini, bu kararın kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm sözleşmeli personeli kapsadığını bildirdi.

12 Nisan 2010 Pazartesi, 11:30
Abone Ol google-news

Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları halinde sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin Hizmet Sözleşmesi'nin 11. maddesinin (b) fıkrasında yer alan ''30 günü geçmemek üzere'' ibaresi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. maddesindeki ''30 günü geçmemek'' üzere ibaresinin iptali için Danıştayda dava açıldığı belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararı verdiği ifade edilen açıklamada, karar metninde şu ifadelere yer verildiği kaydedildi: ''Gerek Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın davaya konu 10. maddesinde, gerekse bu esaslara dayanılarak hazırlanan sözleşmeli öğretmenlerin Hizmet Sözleşmesi'nin 11. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde 'resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli izin verilebilir' düzenlemesine yer verilmiş ise de insan sağlığı ve çalışma verimi bakımından en önemli mazeretlerden olan aynı zamanda öngörülmeyen hastalık hali için izin süresinin 30 gün ile sınırlandırılması yolunda kurallar getiren düzenlemede 657 sayılı yasada yer alan ve farklı düzenlemeyi içeren hastalık iznine ilişkin hükme uyarlık bulunmadığı açıktır. Diğer yandan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile sözleşmeli öğretmenlerin Hizmet Sözleşmesi'nin hiçbir maddesinde yılda 30 günü geçen hastalık halinde sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu durumda hukuka aykırı olduğu sonucuna varılan değinilen düzenlemelere dayanılarak davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.''

Açıklamada, bu karara göre sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan rapor alması halinde hizmet sözleşmelerinin feshedilEmeyeceği, bu konuda kadrolu öğretmenlerin tabi olduğu hükümlerin sözleşmeli öğretmenler için de uygulanacağı belirtilerek, ''Söz konusu karar uyarınca 30 günü aşan rapor aldığı gerekçesiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenler de görevine dönebilecek'' denildi. Danıştayın bu kararının sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra üniversitelerde çalışan sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm sözleşmeli personeli de ilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, ''bu konuda mağdur olan öğretmenlerin durumunun düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı girişimde bulunulduğu'' bildirildi.