Sözleşmeli personel iş güvencesi istiyor

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, sözleşmeli personelin 63,3'ü yüksek maaş ve iyi bir kariyer yerine iş güvencesi istiyor, yüzde 42'si ise her gün işten çıkarılma korkusuyla yaşıyor.

15 Nisan 2011 Cuma, 08:45
Abone Ol google-news

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, yedi coğrafi bölgeden toplam bin 838 sözleşmeli kamu çalışanı üzerinde anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli olarak çalışan bin 344, 657 sayılı kanunun 4/C maddesi çerçevesinde geçici olarak çalışan 494 personel katıldı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, anketin amacının kamuda geçici ve sözleşmeli statüde görev yapan personelin iş yerinde iş güvencesinden dolayı sorun yaşayıp yaşamadığı, iş yaşamında öncelik verdiği konular, ekonomik durumları, çalışanların işleri gereği ailelerinden ve yaşadıkları şehirden ayrılıp ayrılmadığı, sendikal tercihleri ve sendika algılarının tespit edilmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, anketten ulaşılan sonuçlara göre, sözleşmeli personelin yüzde 53'ü çalışmak için yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalmış. Erkekler, kadınlara oranla daha fazla çalışmak için yaşadığı şehirden ayrılıyor.

Sözleşmeli personelin yüzde 63,3'ü yüksek maaş ve iyi bir kariyer yerine iş güvencesi istiyor. Kadınlar daha çok iş güvencesi isterken, erkekler daha yüksek maaş da talep ediyor.

Araştırmaya katılan sözleşmeli personelin yüzde 20,8'i, aldıkları maaşla zorunlu harcamalarını karşılayabilirken, yüzde 79,2'si ise yoksulluk sınırının altında kaldığını beyan etti. Kadınların yüzde 25,5'i aylık kazancı ile zorunlu harcamalarını temin edebildiğini belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 18,8'de kaldı.
 

İşşizlik Korkusu

Ankette yer alan sözleşmelilerin yüzde 42'si, her gün işten çıkarılma korkusuyla yaşıyor.

İşini kaybetme korkusu, kadınlarda yüzde 45,7 ile yüzde 40,5 olan erkeklere oranla daha yüksek. Erkekler çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayamama ve ekonomik olarak geçinememe kaygısını kadınlara oranla daha fazla yaşıyor. Sözleşmeli personelin işini kaybetmenin dışındaki en büyük korkusu ise baskı, dayatma, sürgün ve soruşturmalara maruz kalmak. Araştırmaya göre, her beş sözleşmeli çalışandan biri sürgün ve baskı korkusu ile çalışıyor.

Sendika üyesi olmayan sözleşmeli personelin yüzde 42,9'unun sendika üyesi olması durumunda iş yerindeki geleceğinden endişe duyduğunu beyan ettiğinin vurgulandığı ankette, bu durumun sendikal baskı noktasında gelinen aşamayı göstermesi açısından son derece anlamlı olduğu, kadınların sendikal baskılardan daha fazla korktuğu ve üyelikten kaçındığının gözlendiği ifade edildi.

Araştırmada, ''Her dört sendika üyesi sözleşmeli personelden bir tanesi iş güvencesine sahip olması durumunda sendikasını değiştireceğini beyan etmiştir. Buna göre sendikasını iktidara yakın görenlerin neredeyse tamamı sendikasını değiştirmek istemektedir. Sendika değiştirme eğilimi kadınlarda yüzde 28,5 ile erkeklerden daha yüksek olarak ölçülmüştür.

Ankete katılan sözleşmeli personelin yüzde 58,9'u çalışmaları esnasında baskıya maruz kaldığını beyan etmiştir. 'Baskıya maruz kalıyorum' diyenlerin oranı kadınlarda yüzde 62,8 ile erkeklere (57,2) oranla 5,6 puan daha fazladır'' değerlendirmesine yer verildi.



''Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli"

Açıklamada anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, sözleşmeli personel uygulamasının özellikle son yıllarda yoğunluk kazandığına dikkat çekerek, kamuda iş güvencesinin, sözleşmeli istihdam yoluyla yok edilmek istendiğini belirtti.

Koncuk, ''Kamuda 4/B'li ve 4/C'li istihdamının yüzde 84,5'i son 10 yılda gerçekleştirildi. Hükümet, sözleşmeli istihdamını, memur istihdamının yerine kullanıyor. Sözleşmeli çalışanlarımız, geleceğinden umutsuz ve mutsuz. Birçok çalışan ailesinden ayrı şehirlere gönderiliyor'' ifadesini kullandı.

Sözleşmeli personelin tamamının kadroya geçirilmesi gerektiğini savunan Koncuk, Türkiye Kamu-Sen'in 4/B-4/C gibi statülerde çalıştırılan sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve yaşanan drama son verilmesi için 16 Nisan'da Abdi İpekçi Parkı'nda meydana ineceğini belirterek, tüm kamu çalışanlarını sorunlarını dile getirmek için eyleme davet etti.