Sözleşmeli sağlıkçıya iyi haber

Açılan davalarla sosyal ve özlük haklarında çeşitli iyileştirmeler sağlanan sözleşmeli personele, bir iyi haber de Danıştay 11. Dairesi'nden geldi.

10 Nisan 2011 Pazar, 08:31
Abone Ol google-news

Daire, Açıköğrenim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunu sözleşmeli personelin ücretinin, yeni öğrenim durumu göz önünde bulundurularak yükseltilmesi gerektiğine karar verdi. Sağlık-Sen, Samsun'un Çarşamba ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan üyesi Esra Yokuş'un, Anadolu Üniversitesi Açıköğrenim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programından mezun olması dolayısıyla özlük haklarının, sözleşme ücretinin, yan ödeme ve ek göstergelerinin yeni durumuna göre belirlenmesi yolunda yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi için dava açtı.

İdare mahkemesi, sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacının hizmet sözleşmesinin, imzalandığı tarihteki eğitim durumuna göre düzenlenmiş olması ve sözleşmede ücretin değişebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle, yeni öğrenim durumunun sonraki yıl sözleşmesinin imzalanması esnasında dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay 11. Dairesine geldi.

Dairenin kararında, kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen personelin, görevinin devamı sırasında mesleği ile ilgili bir alanda üst öğrenimi tamamlaması durumunda hizmete olan katkısından dolayı işin verimliliğinin artacağının kuşkusuz olduğu vurgulandı. Dairenin kararında şunlar kaydedildi:

''Sağlık Bakanlığınca, sözleşmeli personelin öğrenim durumunda değişiklik olması halinde tamamlanan üst öğrenimin, atanılan pozisyon unvanıyla ilgili olması kaydıyla brüt ücretinin yeni öğrenim durumlarına göre yeniden belirleneceği esasını getirdiği görülmektedir. Buna göre, lise mezunu sağlık memuru pozisyon unvanına sahip olup nitelik değiştirmek isteyen personelin, 2 ve 4 yılık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, YÖK'ün Sağlık Bakanlığına hitaben yazdığı yazı ile Açıköğrenim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunlarının aldıkları eğitimin sağlık ve teknik hizmetler sınıfında yer alan personel için bir üst öğrenim sayılmasına karar verildiğinin belirtilmesi nedeniyle, davacının sözleşme ücretinin, yeni öğrenim durumu göz önünde bulundurularak yükseltilmesi gerekirken, bitirmiş olduğu üst öğretimin görev yaptığı üst öğretim olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.''

Daire, sözleşme ücretinin yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi isteminin reddine ilişkin kararın bozulmasına karar verdi.
 

İlk niteliğindeki karar, bakanlara sunulacak

Mevcut uygulamada, sözleşmeli personelin, çalıştığı pozisyon unvanı ile örtüşen bir üst öğrenim bitirdiği takdirde intibakı yapılabiliyordu. Örneğin, lise mezunu bir hemşire, üst öğrenim olarak ancak hemşirelik lisansını bitirmek zorundaydı. YÖK, 2008'de bir karar vererek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını sağlık ve teknik hizmetler sınıfına tabi çalışanlar için üst öğrenim saydı.

Danıştay 11. Dairesi, YÖK'ün bu kararına atıfta bulunarak, sağlık hizmetleri sınıfı veya teknik hizmetler sınıfındaki sözleşmeli personelin bu bölümü bitirmeleri halinde, fiilen yürüttüğü göreve bakılmaksınız intibakının yapılması ve sözleşme ücretinin yeni eğitim durumundan yapılması gerektiğine hükmetmiş oldu.  Sağlık-Sen, gelecek hafta Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına başvurarak, Danıştay kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasını talep edecek.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Danıştay kararının bu konuda ilk olma niteliği taşıdığını ve halen sürmekte olan pek çok davaya emsal teşkil edeceğini bildirdi. Memiş, ''Sağlık ve teknik hizmetler sınıfına tabi çalışan sözleşmeli personelin intibakı yapıldığı takdirde, maaş ve ek ödemesinde yaklaşık 300 lira artış sağlanacaktır. Bakanlığın, yeni davalar açılmasına gerek kalmadan, Danıştay kararı çerçevesinde bir düzenleme yapmasını umuyoruz. Bu konudaki başvurumuzu hafta içinde yapacağız'' dedi.