Sözleşmelilerin kararnamesi yürürlükte

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi.

22 Haziran 2011 Çarşamba, 08:10
Abone Ol google-news

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Ekli Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2 Haziran 2011 tarihli Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında 4 Haziran itibarıyla çalışmakta olan ve 30 gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4 Haziran 2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alındı.