Taşerona kadro müjdesi balon çıktı

Seçim öncesi taşeronlara verilen kadro müjdesi, balon çıktı. Sürekli giriş-çıkış yaptırılan işçilerde 2 yıl ‘kesintisiz’ çalışma şartı aranacak.

30 Haziran 2018 Cumartesi, 23:38
Abone Ol google-news

Hükümet kadro kapsamı dışında bırakıldıkları için tepki çeken Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ndeki (KİT) yaklaşık 50 bin taşeron işçiyle ilgili yeni karar çıkardı. Karara göre kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde olduğu gibi KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasında da birçok şart aranacak. Bu şartları taşıyan işçiler kadroya alınacak.

Hükümetin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce kamudaki ve belediyelerdeki yaklaşık 900 bin işçi, kadroya ve belediye şirketlerine alınmıştı. Ancak KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin işçi kapsam dışında kalmıştı. Gelen tepkiler üzerine hükümet yeni bir adım attı. Dün yayımlanan karar ile birlikte KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçinin kadroya alınma şartları belirlendi. Taşeron işçiler şartları sağlamaları kaydıyla çalıştıkları KİT’lerde işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

İmkânsız kriterler

Taşeron işçilerin temel sorunlarından birisi her yıl sigorta girişlerinin şirketler tarafından giriş-çıkış yöntemiyle yenilenmesi. Bu nedenle işçiler işlerinde süreklilik sağlayamadıkları için kıdem tazminatı, izin gibi haklarından da yararlanamıyor. İşçiler sürekli çalışamıyor. Buna karşın dünkü kararda kadro için 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl “kesintisiz” (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç) ilgili KİT ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam ediyor olmak şartı getirildi.

‘Kapsam dışı’ taktiği

Bunun dışında KİT’lerdeki taşeron işçilerin, kadro verilen kamudaki diğer işçiler için aranan şartları da taşımaları gerekecek. Bunlardan birisi de Devlet Memurları Yasası’ndaki memuriyet için aranan şartlar. Ayrıca işçiler geçmişe dönük alacaklarından vazgeçecek. Açtıkları davalardan feragat edecek.

Bu arada sözleşmeler için de “yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderlerinden oluşması” şartı da aranacak. Sözleşmeler için aranan bu şart nedeniyle daha önce çok sayıda taşeron işçi kadro kapsamı dışında kalmıştı. Çünkü sözleşmeleri bu kapsamda değildi. KİT’lerdeki taşeron işçiler için de aynı şart arandığı için mağduriyet devam edecek. Yine çok sayıda işçi kapsam dışında kalacak. Ayrıca danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar kapsam dışında olacak.

Son söz Hazine’de

Yeni düzenlemeye göre kadro sayısı ancak KİT için belirlenen kontenjan kadar olacak. Ayrıca kadro sayısında son sözü Hazine Müsteşarlığı söyleyecek. Kadro sayısı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan sayıyı aşamayacak. Yapılacak işlemler hakkında da 15 gün içinde Hazine’ye bilgi verilecek. KİT’ler işçilere yazılı ve/ veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapacak. Sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri ise direkt KİT yönetim kurulları belirleyecek.