TTB ve Diyarbakır Tabip Odası: İyi hekimler hedef oldu

OHAL döneminde hekimlerin açığa alınmasına ya da ihraç edilmesine tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir”dedi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:56
Abone Ol google-news

Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Mehmet Şerif ise “AKP iktidarını bu yanlıştan vazgeçmeye ve toplumu hakkaniyetle yönetme sorumluluğunu taşımaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Raşit Tükel, Dr. Mehmet Şerif, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici, Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilcisi Avukat Barış Yavuz, TMMOB Diyarbakır Koordinasyonu’ndan Mehmet Orak, BES Diyarbakır Şubesi Başkanı Bedirhan Çetinkaya ile birçok STK temsilcisi katıldı.

Ürkütücü rakamlar,

TTB adına açıklama yapan Prof. Dr. Tükel, “Darbecilere karşı mücadele olarak başlatıldığı bildirilen süreç, giderek KHK’ler aracılığıyla muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüşmüştür. OHAL döneminde, Sağlık Bakanlığı’ndan 5.625 kişi, üniversitelerden 5.295 kişi olmak üzere toplam 106.117 kişi kamudan ihraç edildi. İhraç edilen hekimlerin sayısı ise; Sağlık Bakanlığı’ndan 1.576, Tıp Fakültelerinden 1.199 olmak üzere toplam 2.775’dir. 2016 yılı eylül ayından bu yana, TTB’nin yöneticiliğini yapmış, TTB kurullarındaki çalışmalarıyla hekimlik değerlerine, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesine yoğun emek ve katkı sunmuş, akademik alanda önemli çalışmalara imza atmış, sağlık hakkı mücadelesini birlikte yürüttüğümüz çok sayıda tabip odası üyesi arkadaşımız da kamu ve üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilmişlerdir. Hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir” dedi.

Önce demokrasi

Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Şerif ise demokrasinin, toplumun sağlıklı olma halinin en temel belirleyicilerinden olduğuna işaret etti. Demokrasi açısından gelişkin siyasal rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde, bireylerin ve toplumun sağlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Şerif “Diyarbakır Tabip Odası’nın demokrasi talebi bu gerçeği şiar edinmekten gelmekte ve ülkede ağır ve çatışmalı dönemlerde bizleri siyasal iktidarların hedefi haline getirmektedir” dedi. Diyarbakır’da bugüne kadar 307 sağlıkçı ile 130 da hekimin ihraç edildiğini vurgulayan Şerif, “AKP hükümeti yetkililerine soruyoruz, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı olmayı ihraç edilmeyi gerektiren bir ölçüt olarak mı görüyorsunuz? AKP iktidarını bu yanlıştan vazgeçmeye ve toplumu hakkaniyetle yönetme sorumluluğunu taşımaya davet ediyoruz. Son söz olarak da bedeli ne olursa olsun Demokrasi, Emek ve Barış mücadelesini daha da güçlendireceğimizin sözünü yineliyoruz. OHAL ve haksız, hukuksuz ihraçlar son bulsun. Barış, demokrasi ve iş güvencemiz daim olsun” dedi.