TÜBİTAK'tan araştırmacılara 'bor' çağrısı

TÜBİTAK, bor ürünleriyle ilgili Ar-Ge projesi hazırlayan araştırmacılara 2,5 milyon liraya kadar destek verecek.

23 Mayıs 2012 Çarşamba, 10:02
Abone Ol google-news

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72'sine sahip Türkiye'de, bor ürünleri cam, seramik-frit, tarım ve deterjan sektörlerinde kullanılıyor. Dünyada ise bu ürünler uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, nanoteknolojiler ve enerji sektörü başta olmak üzere çoğu stratejik 500'e yakın alanda değerlendiriliyor.

Elindeki önemli kaynağa rağmen bor ürünlerinden yeteri kadar faydalanamayan Türkiye, borun yüzde 99,5'ini ihraç ediyor. Türkiye'de bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için TÜBİTAK'ın araştırmacılara sağladığı yeni destek programı kapsamında bor ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının artması hedefleniyor.
 

TÜBİTAK'tan yüzde 100 hibe

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkan Vekili Doç. Dr. Necati Demir, ''1003'' koduyla başlatılan yeni destek programı kapsamında, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanları kapsayan Ar-Ge projelerini destekleyeceklerini belirtti.

İlk aşamada kömür teknolojileri konusunda çağrıya çıkıldığını belirten Demir, Ar-Ge projelerine 2,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Demir, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek amacıyla bu projelerde özel sektörün de yürütücü olarak yer alabileceğini bildirdi.

Araştırmacılara önemli teşvikler verilecek 1003 programına, araştırmacıların tek başına, farklı üniversitelerden birkaç isimle veya özel sektörle bir araya gelerek 1003 programına başvurabileceklerini kaydetti. Demir, program kapsamında yurt dışından araştırmacıların da Türkiye'ye getirilebileceğini ifade etti.
 

Kamu kuruluşlarıyla Ar-Ge iş birliği

Programla farklı kamu kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılacağına değinen Demir, kamu kuruluşlarının ihtiyaçları olan alanlarda yapılacak Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasında TÜBİTAK'ın deneyiminden faydalanacağını kaydetti. Bu kapsamda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile çağrıya çıkıldığını bildiren Demir, ''Milli Eğitim Bakanlığı ile Fatih Projesi kapsamında bilişim konusunda çağrıya çıkılacak. Sağlık Bakanlığı ile de aynı amaçla çalışmalar devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
 

Bor alanında çağrıya çıkıldı

Bor alanında BOREN ile çağrıya çıkan TÜBİTAK, yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda, uygulamaya yönelik yeni ve özellikli bor ürünleriyle yerli kaynakların yoğun kullanıldığı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bor ürünleri için pazar imkanı geniş yeni kullanım alanlarının bulunması hedefleniyor.