Tüm dünyaya 9 öneri

COVID-19 salgını, tüm dünyada eğitim alanında yaşanan eşitsizlikleri artırdı. Dezavantajlı çocukların özellikle kızların eğitimden kopması riski büyüdü.

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00
Abone Ol google-news

1- Eğitimi herkesin ortak yararı için güçlendirmeye söz verin: Eğitim, eşitsizliklere karşı bir siperdir. Eğitimde sağlıkta olduğu gibi, herkes güvende olduğunda güvende oluruz; herkes geliştiğinde gelişiriz.

2-Eğitim hakkının tanımını, bilgi ve bilgiye erişimin önemine vurgu yapacak şekilde genişletin: Komisyon, eğitim hakkının genişletilmesi için küresel bir kamuoyu tartışması çağrısında bulunuyor.

3-Öğretmenlik mesleğine ve öğretmen işbirliğine değer verin: Covid-19 krizinde, eğitimciler, ailelerin en çok direnç gösterdiği alanlarda kayda değer yenilikçi yöntemler uygulamıştır. Eğitimcilerin özerklik, esneklik ve işbirliği içinde hareket edebilecekleri koşulları yaratmalıyız. 

4-Gençlerin ve çocukların katılımını ve haklarını destekleyin: Adalet duygusu ve demokratik ilkeler bizi, öğrencilerin ve gençlerin, istenen değişimin gerçekleşmesine geniş ölçüde katılmaya öncelik vermeye zorlamalıdır. 

5-Eğitimi dönüştürürken okulların sağladığı sosyal alanları koruyun: Okul, fiziksel bir alan olarak vazgeçilmezdir. “Okula gitmenin’’ çeşitli biçimlerine yer verilmelidir ama okul, birlikte yaşamın ayrı bir boyutu olarak, özel ve diğer öğrenme alanlarından farklı düşünülerek korunmalıdır.

6-Öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz ve erişime açık teknolojiler sunun: Açık eğitim kaynakları ve açık erişimli dijital araçlar desteklenmelidir. Eğitim, pedagojik alan ve öğretmenler ile öğrenciler arasındaki insan ilişkiler dışarıda tutularak hazır içerikle gelişemez. Eğitim, özel şirketler tarafından kontrol edilen dijital platformlara da bağımlı olamaz.

7- Müfredatta bilimsel okuryazarlık olmalı: Bu, özellikle bilimsel bilginin reddedilmesine ve yanlış bilgilendirmeye karşı mücadele ettiğimiz bu zamanlarda çok gereklidir. 

8-Kamusal eğitimin finansmanını korumak: Salgın, onlarca yıllık ilerlemeleri baltalama gücüne sahip. Ulusal hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve tüm ortaklar, halk sağlığını ve sosyal hizmetlerini güçlendirme ihtiyacını kabul etmeli, kamusal eğitimin  korunması ve finansmanı için hareket etmelidir.

9-Eşitsizliği ortadan kaldırmak için çaba gösterin: Covid-19 bize toplumlarımızın güç dengesizliklerini ve eşitsizliklerden ne ölçüde etkilendiğini gösterdi. Komisyon, küresel bir dayanışma, uluslararası işbirliği ve çok taraflılığa yönelik yeni taahhütler çağrısında bulunuyor.

Covid-19 gerçek bir zorluktur ve gerçek bir sorumluluk gerektiriyor. Bu fikirler, hükümetleri, uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını, eğitim profesyonellerini, her seviyedeki öğrencileri, konuyla ilgili herkesi, tartışmaya, konuya dahil olmaya ve harekete geçmeye davet ediyor.