'Tüm haritalar asker onayından geçsin'

Türkiye'nin bazı illerinin, basılan kimi haritalarda hayali Kürdistan'a ve bazı illerin de Ermenistan'a dahil edilmesi üzerine TBMM harekete geçti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Kemal Yardımcı, basılacak haritalara Harita Genel Komutanlığı'nın onayı şartının getirilmesini istedi. TBMM Milli Savunma Komisyon'da kabul edilen düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda da benimsenirse yasalaşacak.

11 Ocak 2009 Pazar, 10:06
Abone Ol google-news

Türkiye'nin bazı illerinin, basılan kimi haritalarda hayali Kürdistan'a ve bazı illerinin de Ermenistan'a dahil edilmesi üzerine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Kemal Yardımcı, basılacak haritalara Harita Genel Komutanlığı'nın onayı şartının getirilmesini istedi. Düzenleme yasallaşırsa, Harita Genel Komutanlığı'nın onayını almadan harita basanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TBMM Milli Savunma Komisyon'da kabul edilen 38 maddeden oluşan kanun teklifinde, 1925 tarihli 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu'na haritalar konusunda yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Böylece, Türkiye'de basılacak veya ithal edilecek tüm haritaların basımı için Harita Genel Komutanlığı'ndan onay alınması şartı getiriliyor. Teklifin 17. maddesiyle 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu'na getirilen ek 3. madde şu düzenlemeleri öngörüyor:

-Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisini içeren her türlü doküman için, Harita Genel Komutanlığı'ndan uygunluk onayı alınacak.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla verilmiş harita yapma görevlerine istinaden ürettikleri veya ürettirdikleri haritalar için Harita Genel Komutanlığı'ndan uygunluk onayı almayacaklar. Bu haritalarda, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslar arası alanda istismar edilebilecek nitelikteki hususların yer almaması, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğunda olacak.

-Uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar, Türk milli menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise, bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı dağıtanlar veya yayımlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin TL'dan beşbin TL'ya kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Askeri onay şartı

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; basım, dağıtım veya yayımı konusunda uygunluk onayı aldıkları her türlü kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanı, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan beş yıl kullanabilecekler. Beş yılın bitiminde, yeniden Harita Genel Komutanlığına göndererek uygunluk onaylarını alacaklar.

 

'Ülke menfaati için değişiklik yapılsın'

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, "Ülkemiz hak ve menfaatlerinin korunması açısından; Ege'de yıllarca savunduğumuz tezlerimizle çelişen ve uluslararası hukuk açısından bir geçerliliği olmayan bu ve benzeri konularda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, tüm birimlerin uyarılması ve tezlerimiz konusundaki bilincin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, uluslar arası platformda orta ve uzun vadede, Türkiye aleyhine aidiyet ve tarihsel hak iddiasına zemin teşkil edebilecek üretim şekillerinin önlenmesi, Kıbrıs Adası'nı kapsayan haritalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınır, renk ve yazı ile gösterilmesi hususları büyük önem kazanmaktadır" denildi.

Madde gerekçesinde ise, "Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretim ve kullanımının önlenmesi amacıyla harita, atlas, küre ile harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için Harita Genel Komutanlığı'ndan uygunluk onayı alınması zorunluluğu getirilerek, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında uygulanacak yasal müeyyideler düzenlenmiştir" denildi.