"Türkiye istikrar için mali kurala geçebilir"

IMF uzmanlarının ülke kamu maliyelerinin durumunu araştıran "A Cross-Country Fiscal Monitor" başlıklı raporunda, G20 ülkelerinde mali sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik ön stratejiler ülkeler bazında ele alındı.

02 Ağustos 2009 Pazar, 06:24
Abone Ol google-news

IMF uzmanları Türkiye'nin 2011'e kadar borcun GSYİH'ya oranını istikrara kavuşturmayı hedeflediğini, bu nedenle "mali kurala"a geçiş dahil bir dizi önlem alacağını belirttiler.

IMF uzmanlarınca hazırlanan ülke kamu maliyelerinin durumunu araştıran "Mali İzleme" ülkeler raporunda, G20 ülkelerinde "Mali Sürdürülebilirliği Sağlamaya Yönelik Ön Stratejiler" ülkeler bazında ele alındı. Ülkelerin hedefleri ve buna ulaşmadaki araçları incelenirken Türkiye'nin 2011'e kadar borç/GSYİH oranını istikrara kavuşturma hedefini belirlediği kaydedildi. Uzmanlar yetkililerle görüşmeler, açıklamalar ve devlet gelirleri gibi otomatik stabilizerlerin durumunu göz önüne alarak Türkiye'nin "Ekonomik canlanmaya yönelik uyarıcı önlemlerin yenilenmemesi, harcama kontrolünün iyileştirilmesi, yerel yönetim reformu, mali kurala geçiş ve vergi yönetimi reformunun devam ettirilmesi" önlemlerine yöneleceği görüşünü belirttiler.

IMF çalışması diğer ülkelerin hedef-önlem tablolarını da çıkardı. Birçok G20 (20'ler Grubu) ülkesinin ekonomik canlandırmaya yönelik uyarıcı destek paketleri yinelemeyeceği belirtildi. Örneğin Brezilya teşvik ve destek paketlerini yinelemezken vergi uyumunu güçlendirecek, bunları üç yılda borç oranını düşürecek faiz dışı fazla hedefi için yapacak.
Raporda Almanya'nın hedefi, "Federal ve federe birimler düzeyinde, yapısal açık için 2015'ten itibaren yüzde 0.35 tavan koyan, federe birimler için ise 2020 itibarıyla yapısal denge öngören anayasal mali kural" olarak tanımlandı. Almanya bunu başarmak için teşvikleri yenilemeyecek, ekonomik krizden çıkış başlayınca harcama kısıntısına gidecek. G20'lerden Rusya ise genel mali dengesinde dört yıllık bir azaltma süreci hedefliyor. Analizin kaynağı olarak IMF G20 masasının anketleri gösterildi.
 

Mali kural

Mali kural, kamu maliyesinin mevzuatta yer edinmiş bir kurala bağlı olarak disiplinli olarak yürütülmesini amaçlayan yönetim yaklaşımını, savurganlığı, başta belediyeler olmak üzere popülist ve boş harcamaları önlemeyi amaçlayan bir mali anlayışı ifade ediyor. Örneğin faiz dışı fazla hedefi bir Mali Kural uygulaması olarak biliniyor. FDF'ye belirli bir hedef konuluyor ve bütçe gelir giderleri buna göre saptanıyor. Ekonominin sallantıda olduğu kimi ülkelerde Mali Kural'ın anayasalara konulması yöntemine bile başvuruluyor.