Tuz ithalatı lisansına düzenleme

Dış Ticaret Müsteşarlığı, daha önce Bakanlar Kurulu tarafından tarife kontenjanı miktarı 30 bin ton olarak belirlenen tuz ithalatında, lisansları başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 100 tonu geçemeyecek.

01 Eylül 2009 Salı, 07:59
Abone Ol google-news

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın tuz ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırladığı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre tuz ithalatında tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği çerçevesinde başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak.

Başvuru sırasının belirlenmesinde Müsteşarlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 100 tonu (net) geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilecek. İthal lisansı devredilemeyecek.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilecek. Saf sodyum klorür, diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI'den Na'yı ayırmak gibi), denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dâhil, insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç) ve diğerleri tebliğ kapsamında ithal edilebilecek.

18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlan Bakanlar Kurulu Kararı'yla 173 ülke ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılması karara bağlanmıştı. Bakanlar Kurulu Kararı'na göre tarife kontenjanı miktarı toplam 30 bin ton olacak. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 10 bin tonu geçemeyecek. Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansı ile yapılacak. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Söz konusu Karar'la, tuz ithalatında oluşabilecek zararların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla tuz ithalatına 10 Ağustos tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici koruma önlemi getirilmiş, eşik birim kıymeti 29 dolar olarak belirlenmişti.