TV programları aile kurmaya özendirecek

Hükümetin 2014 Yılı Programı’na göre evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi amacıyla TV program ve yayınları teşvik edilecek, özel sektör ile STK’ların bununla ilgili faaliyetleri desteklenecek...

08 Kasım 2013 Cuma, 09:10
Abone Ol google-news

Hükümetin 2014 Yılı Programı’na göre evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi amacıyla TV program ve yayınları teşvik edilecek, özel sektör ile STK’ların bununla ilgili faaliyetleri desteklenecek. Plana göre ayrıca, kamuspotları ve eğitim müfredatında yapılacak düzenlemeler ile bu alanlarda kamuoyu farkındalığı artırılacak.

Özellikle ilk ve ortaöğretimde kız öğrencilere özel pansiyon yapımına ağırlık verilecek. Hükümet bir taraftan da işitsel ve sosyal medyanın ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alacak.

Nüfus giderek yaşlanıyor

Programda, emeklilik yaşına yönelik düzenlemelere rağmen yaşlı nüfusun sigorta sistemi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“65 yaş üzerindeki nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı incelendiğinde 2013’te yüzde 11,3 olan bu değerin 2025’te yüzde 16,1’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Elde edilen bu verilerTürkiye’deki nüfus yapısının doğurganlık oranlarının azalması ve doğumda beklenen yaşamsüresinin giderek artması gibi çeşitli nedenlerle önemli bir değişim yaşayacağını göstermektedir. Bu gelişmelerin sonucunda yaşlı bağımlı nüfus oranındaki artışın, aktif-pasif oranı üzerinde bir baskı oluşturması ve beraberinde emeklilik sigortası giderlerini yükseltici bir etki oluşturması beklenmektedir.

Emekli aylığına düzenleme

Diğer taraftan yaşlanan nüfusun yanı sıra sağlık teknolojilerindeki ilerlemelerin ve hane halkları gelirlerindeki artışın, sağlık harcamalarında yükselmeye neden olması ve dolayısıyla sağlık sigortası giderlerini artırması beklenmektedir.” 2014 programında, emeklilik maaşının çalışma süresine göre hesaplanacağı belirtilerek, “Aktif-pasif oranını ve aktüeryal dengeyi iyileştirmek amacıyla emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametreler, kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik edecek şekilde düzenlenecektir. Aylık bağlama oranlarının, çalışma süresi uzadıkça daha yüksek emekli aylığı bağlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır” denildi. Geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetleri için de tamamlayıcı sağlık sigortacılığı ve sağlık hizmetlerinde özelleştirme gündeme gelecek.