‘Valilikler imam hatip açamaz’

Eğitim-İş, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği Danıştay’a taşıdı. Danıştay, uygulamayı hukuka aykırı buldu.

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:11
Abone Ol google-news

Eğitim-İş Sendikası’nın, ‘’Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olarak düzenlenen yönetmelikte valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya Valiliği kararı ile Konya’da çok sayıda okulun imamhatibe dönüştürülmesinin iptali’’ için açtığı dava sonucunda Danıştay kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, kararında “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nin 5. maddesi ile valiliklere tanınan yetki uyarınca, Konya Valililiği sekiz adet imam hatip ortaokulunun açılmasına karar vermiş olup, hukuka aykırılığı saptanmış olan Yönetmelik hükmünün verdiği yetki uyarınca kurulan dava konusu Valilik işleminde de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’’ dedi.

Sendika Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bu karar emsal nitelikte bir karardır. Bu karar sonrasında artık öncelikle valiliklerce gelişi güzel şekilde imam-hatip açılamayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacaktır. Konya’da valilik kararlarıyla açılan imam hatip ortaokullarının da hukuka aykırı şekilde açıldığı tespit edilmiştir’’ dedi. AKP’nin, iktidara geldiği günden itibaren tüm eğitim politikasını imam hatip açmak ve okulları imam-hatiplere dönüştürmekten ibaret gördüğüne dikkat çeken Balık, Konya, Selçuklu’da 30 kilometre çapındaki bir alanda 8 okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü ve bu bölgede sadece 2 normal ortaokul bırakıldığını anlattı. Sendika Genel Başkanı, “İmam hatip ortaokullarında normal eğitim ve 20- 25 kişilik sınıflarda tekli eğitim yaparlarken, bırakılan normal ortaokullarda ise ikili eğitim ve 50-60 kişilik sınıflarda eğitim yapılmıştır. Tüm bu uygulamalar ise hiçbir somut ve bilimsel veri gözetilmeksizin, öğrenci ve velilerin talepleri dikkate alınmaksızın, ihtiyaç durumu gözetilmeksizin, oldu bittiye getirilerek bir valilik kararı ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilere ya özel okula ya da imam hatiplere gitmek dışında neredeyse başka hiçbir seçenek bırakılmamıştır. İmam hatiplerin arttırılması, tüm okulları imam hatip haline getirme çabasına yargı artık dur demiştir’’ diye konuştu.

Ad değişikliğine de veto

Okul adlarının sürekli değiştirildiğini, özellikle de Cumhuriyetçi kimliği ile bilinen kişilerin adının verildiği okullara yeni adlar verildiğini belirten Balık, şöyle devam etti: “Yine aynı dava içerisinde Konya Selçuklu’da bulunan İsmail Hakkı Tonguç İmam Hatip Ortaokulu’nun ismi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati İlkokulu’nun ismi ise Cemil Meriç İlkokulu olarak valilik kararı ile değiştirilmiştir. Tamamıyla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Eğitim Bakanlığını da yapmış olan Mustafa Necati’nin ve bu ülkenin milli eğitim sisteminin her taşında imzası olan İsmail Hakkı Tonguç isminin okullardan silinemeyeceğini ifade ettik. Danıştay da bu gerekçeleri haklı görerek keyfi şekilde yapılan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Mustafa Necati ve İsmail Hakkı Tonguç tabelaları tekrar ait olduğu yere asılacaktır. MEB, yargı kararına uyarak başta dava konusu Konya’daki 8 okul olmak üzere yüksek yargının işaret ettiği şekilde hukuka aykırı olarak açılan tüm imam hatip okulları kapatmalı, isimleri elinden alınan okulların da isimleri geri verilmelidir.’’

‘Hukuka uyarlık yok’

Danıştay kararında ‘’Yönetmeliğin, ‘Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar’ başlıklı 13. maddesinde öngörülen koşul mevcut olmamasına rağmen yönetmeliğe aykırı şekilde kurulan, iki okula ait isim değişikliği işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıkça hukuka aykırı olan işlemlerin uygulanmasının devamı halinde telafisi güç zararların doğacağı da kuşkusuzdur’’ denildi.