Vergi borçluları için son hafta

Vergi borçları ile para cezalarının yıllık yüzde 3 tecil faiziyle taksitlendirilmesi uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuruları, 28 Kasım Cuma akşamı sona erecek.

23 Kasım 2008 Pazar, 08:07
Abone Ol google-news

30 Ekim'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğiyle uygulamaya konan vergi borcu ve diğer amme alacaklarının 18 aya kadar taksitlendirme işleminde başvurular için son haftaya giriliyor.

Düzenlemeyle getirilen ödeme kolaylığı ''1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergiyle birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacaklarını'' kapsıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, 28 Kasım 2008 mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunuyor.
Başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi postayla gönderilmesi halinde de vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınıyor.


Taksitlendirme için başvuran mükelleflerin borçları, 18 ay süreyle taksitlendiriliyor ve lira kesirleri ilk takside ilave ediliyor.

Bu kapsamda tecil edilen borçlar için mükelleflere, ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecek) gösteren yazı tebliğ ediliyor. Tebliğ yazısında tecil edilen borçların, tecil şartlarına uygun ödenmemesi durumunda, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsili yoluna gidileceği hatırlatılıyor.

Yeni düzenlemede, normal şartlarda yüzde 24 olan yıllık tecil faizi yerine, taksitlendirmeye giden mükelleflere yıllık yüzde 3 tecil faizi işletiliyor.

Uygulamaya ilişkin tebliğ uyarınca, amme alacaklarının taksitlendirilmesi uygulamasında ilk taksit aralık ayı içinde ödeyecek.