Vitrindekiler...

Cumhuriyet Kitap Dergi’den okuma listenize haftanın önerileri...

15 Ağustos 2021 Pazar, 00:04
Abone Ol google-news

Karanfil ve Yasemin - Açıklamalı Orijinal Metin / Mehmet Rauf / Can Yay. / 360 s.

1923’te tefrika edilen ve ilk olarak 1924’te kitap olarak basılan Karanfil ve Yasemin, Eylül’le haklı bir ün kazanmış Mehmet Rauf’un dönem anlatıcılığında da ne kadar usta bir yazar olduğunu gösteren önemli bir roman. Romanın arka planında, değişen Türkiye’nin değişen insanlarını, insan ilişkilerini, kıyafetlerini, çay partilerini tartışan yazar; ön plandaysa yoğun ve zorlu bir aşk hikâyesini, bu hikâyenin üç kahramanını da ustaca analiz ediyor. Roman, ilk baskısı ile tefrikası karşılaştırılarak ve yazarının diline müdahale edilmeden yayına hazırlanmış.

Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 3-1: 1918 / Ahmet Tetik / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 480 s.

Cihan Harbi'nin son yılında, harici hasımlar ile yerli işbirlikçilerinin çok milletli Osmanlı Devleti'ni zayıflatıp yok etme taarruzları daha da şiddetlenmiştir. “Umûr-ı Şarkıyye Dairesi” idareci ve mensupları mücadeleye devam etmektedirler. Fas'taki görevine son verildikten sonra, İstanbul'a dönmeyen Binbaşı Tahir, Umûr-ı Şarkıyyeye Me'mûr Süvari Kumandanı Yüzbaşı Tâlibzâde Yusuf, Mülazım-ı evvel Yakup ve Umûr-ı Şarkıyye Dairesi'nin diğer idealist saklı kahramanları 1918 yılı boyunca da görevlerini yerine getirmekten bir an geri kalmazlar. Tek amaçları vardır; “devleti ayağa kaldırmak”. Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi 'nin III. cildinin bu ilk kısmı Umûr-ı Şarkıyye Dairesi'nin, İspanya-Fas, Trablusgarp, İran, Hicaz ile Rumeli'deki faaliyetlerini kapsıyor ve belgelerdeki gerçekleriyle dünü aydınlatıyor.

Ay ve Şenlik Ateşleri / Cesare Pavese / Çev. Eren Cendey / Sia Kitap / 160 s.

En güzel kitabı olarak kabul edilen ve Nisan 1950’de yayımlanan Ay ve Şenlik Ateşleri, Pavese’nin son romanıdır. “Anguilla” lakaplı ana karakter, 2. Dünya Savaşı bittikten, İtalya’da faşist yönetim ve Mussolini dönemi sona erdikten sonra, uzun yıllar yaşadığı Amerika’dan vatan ve aidiyet özlemiyle köyüne döner ve arkadaşı Nuto’nun eşliğinde çocukluğunu ve ergenliğini geçirdiği yerlerde dolaşır. Geriye dönüşlerle savaş öncesi ve savaş yıllarına, faşist döneme ve Mussolini’li yıllara bir pencere açan roman, aslında insanla yaşam arasındaki bağların yine de değiştiğini kanıtlar. Anguilla’nın aradığı şeyler aynı kalmamıştır, içinde taşıdığı sesler, kokular ve tatların da, insanların da hem aynı hem değişmiş olduğunu görür. Şenlik ateşleri de yine yakılmıştır ama eskiden olduğu gibi toprağı uyandırmak, yağmur ve bereket getirmek için değil, yangına ve acı olaylara yol açmak için.

Beni Kim Öldürdü? / Burcu Arman / Epsilon Yay. / 160 s.

Uyum Apartmanı’nın gözde bekârı, kedi kumu sektörünün medarı iftiharı, genç kadınların yakışıklısı. İşte karşınızda Berke Beyaz, polisiye romanın hem parlayan hem de daha ilk sayfada ölecek yıldızı. Sahi, kim gidip sıradan, kariyer tutkunu bir beyaz yakalıyı öldürmekle uğraşır ki? Aşk, nefret, ihtiras, entrika, gıybet dolu Uyum Apartmanı’ndakilerle tanışınca bu sorunun yanıtına şaşırmayacaksınız. Ulum Apartmanı, hiç beklenmeyen bir anda çözülen kurgusu, esprili dili ve uyumsuz karakterleriyle özgün bir polisiye.

Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset / Atilla Cemal Eşen / Berfin Yay. / 303 s.

Kitap, Marks’ın “din halkın afyonudur” sözünden hareketle dinlerin ortaya çıkışını ve “halkların afyonu” durumuna getirilmesi sürecini ele alıyor. Devlet gücünü ellerinde tutan sömürücü sınıflar, başta iktidarları olmak üzere dinsel inançları kullanmışlardır. “Aydınlanma Çağı”na gelinceye dek sınıflar arası mücadele, Tanrı’ya inanmakla inanmamak arasında değil, Tanrı inancının farklı yorumları temelinde şekillenmiştir. Egemen güçlerce dayatılan “Ortodoks” din anlayışı ile, ezilen, sömürülen sınıfların dayandığı “Heteredoks” din anlayışı arasındaki bu çatışma, kitabın ana temasını oluşturuyor. Tarım öncesi sınıfsız toplumlardaki kadın erkek eşitliğinin, sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla erkek-egemen yapıya dönüşmesi süreci ve dinlerin bu süreçteki etkileri de bu kitabın konuları arasında.