Yargı bildiğini okuyor

CMY'de yapılan değişiklikle kararlarının dayanağını somut ifadelerle açıklamak zorunluluğuna rağmen gerekçe yazılmadı.

01 Ağustos 2012 Çarşamba, 06:38
Abone Ol google-news

3. yargı paketi kapsamında Ceza Muhakemesi Yasası’nda (CMY) yapılan değişiklikle hâkimlerin kararlarını gerekçeli yazması için getirilen hükümler de fayda etmedi. CMY’nin 101. maddesinde “tutuklama nedenlerinin varlığını gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir” düzenlemesine karşın, “özgürlük hâkimi” olarak adlandırılan Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 10. Maddesi ile Görevli Ankara 2 No’lu Hâkimliği, KCK’den tutuklu 12 KESK’linin tahliye talebini reddederken yine “soyut ifadeler” kullandı. Gerekçesinde “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğunu” belirten hâkimlik, bu olguların ne olduğunu ise yasaya rağmen açıklamadı.

Başta Ergenekon, KCK ve Balyoz gibi dava ve soruşturmalarda, verilen tutuklama veya tutuklamanın devamına ilişkin kararlarda gerekçenin yazılmaması eleştiri konusu oluyordu. Kamuoyunda artan eleştiriler karşısında da hükümet, 3. yargı paketinin içine CMY’nin “tutuklama kararı” başlıklı 101’inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören madde ekledi. Yargıçların kararlarını somut gerekçelerle açıklaması, bu değişiklikle “Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda; a) Kuvvetli suç şüphesini, b) Tutuklama nedenlerinin varlığını, c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir” şeklinde vurgulandı.

Ancak yargıçlar, yürürlüğe giren yasanın bu maddesinin getirdiği kurala daha ilk kararlarında uymadı. KCK soruşturmasında tutuklanan 28 KESK’liden 12’sinin tutukluluğuna yapılan itirazı TMY’nin 10. Maddesi ile Görevli Ankara 2 No’lu Hâkimliği, değerlendirmiş ve tahliye taleplerini reddetmişti. Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, somut gerekçeler yazılmadığı görüldü. AKP hükümeti tarafından “özgürlük hâkimleri” olarak kamuoyuna sunulan hâkimliğin kararı önceki uygulamalarda olduğu gibi basmakalıp sözlerle geçiştirildi.

Kararın gerekçesi “somut olgular” yerine, şu soyut ifadelerle açıklandı:
 
“Dosya kapsamı incelendiğinde, şüphelilerin üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunun niteliği, bu suçlar ile ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, teknik takip evraklarının mahiyeti, delillerin tamamen toplanmamış olması nedeniyle karartılma ve kaçma tehlikesinin bulunması, suçların CMK’nun 100/3 maddesinde sayılan suçlardan olması, şüphelinin tutuklanmasını gerektiren sebeplerde ve delillerde değişiklik olmaması, dosyaya şüpheliler lehine yeni bir delilin girmemiş olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı göz önüne alınarak tutuklu şüpheliler(in) tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.”