Yetenekli oğul Rahmi

TBMM Soruşturma Komisyonu’na yazı gönderen Bayraktar, şirketin aldığı taşınmaz için oğlu Rahmi Bayraktar’dan 16 milyon TL borç aldığını bildirdi.

13 Aralık 2014 Cumartesi, 05:00
Abone Ol google-news

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TBMM Soruşturma Komisyonu’nun malvarlığıyla ilgili sorularına verdiği yanıtta, eşi ve çocuklarıyla ortağı olduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şirketi’nin 42 milyon TL’ye aldığı taşınmaz için 10 milyon TL kredi çekildiğini, 16 milyon TL’nin de oğlu Rahmi Bayraktar’dan borç alındığını belirtti. Oğlunun 1999 yılından beri kendisine ait şirketler ile ticari faaliyette bulunan ödüllü bir işadamı olduğunu söylemesi dikkat çeken Bayraktar, diğer oğlu Oğuz Bayraktar için Ali Ağaoğlu ile ilişkileri nedeniyle “Belasını buldu” demişti. Şirketin 3 yılda 3 kat büyümesiyle ilgili olarak Bayraktar, şirketin son 3 yılda 12 milyon TL kar ettiğini bildirdi.

TBMM Soruşturma Komisyonu’nca hazırlanan ön raporda, Bayraktar’ın şirketinin bakan olmadan önceki aktif büyüklüğünün 17.5 milyon lirayken 2011 yılında 27.1 milyon, 2012 yılında 35.4 milyon, 2013 yılında ise 58.2 milyon TL’ye ulaştığı belirtilmiş, 25 Ekim 2013 yılında şirketin 42 milyon TL’ye satın aldığı taşınmazla ilgili Rahmi Bayraktar’ın şirkete ve şirket çalışanlarının hesabına gönderdiği toplam 16 milyon TL dışında bir para transferine rastlanılmadığına dikkat çekilmiş, Erdoğan’dan bu konular da dahil olmak üzere malvarlığıyla ilgili açıklama istenmişti.

Bayraktar, komisyona gönderdiği yazıda, soruşturma önergesinde malvarlığıyla ilintilendirilebilecek herhangi bir suçlama bulunmadığını belirterek, bu şerhle yanıt verdiğini bildirdi. Bayraktar, şu bilgileri verdi:

Satın aldığım ev, şirkete borcumdan mahsup edildi: 15 Ocak 2014 tarihli mal bildirimimde yer alan ve 405 bin TL’ye 30 Nisan 2013 tarihinde satın alınan taşınmaz, ortağı olduğum Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şirketi’nden satın alınmıştır. 27 Eylül 2010 tarihinde Vakıflar Bankası İstanbul Fatih Şubesi nezdindeki hesabımdan şirkete 487 bin 557 TL’lik meblağı borç olarak göndermiştim. Bu husus, mal beyanımda o tarihteki nakit varlığının azalmasından da anlaşılmaktadır. 30 Nisan 2013 tarihinde satın almış olduğum konut bedeli ve ilaveten KDV’si karşılığı 477 bin 900 TL alacağımdan mahsup edilerek kalan 9 bin 647 TL tarafıma 10 Mayıs 2013 tarihli banka transferiyle ödenmiştir.

Şirket 3 yılda 12 milyon kar etmiş: Ortağı olduğum şirketin, 2010 yılı dönem sonu öz kaynak tutarı 16.2 milyon TL, 2013 yılında 28.9 milyon TL’dir. Fark artış 12.6 milyon TL’dir. Bu artış içerisinde önem arz eden tutarlar dönem net karı tutarlarıdır. 2011 takvim yılı dönem karı 7.7 milyon, 2012 yılında 1.6 milyon ve 2013 yılında 2.8 milyon TL olmak üzere 3 yıllık dönem net karı toplamı 12.2 milyon olarak şirket aktiflerinde artışa yol açmıştır. İlgili tutarın 2013 dönem karı hariç olmak üzere ayrıca geçmiş yıllar karları ve özel fon bakiyeleri de 30 Aralık 2013 tarihli sermaye artışına kaynak teşkil etmiş olup, şirket sermayesi 25 milyon TL’ye artırılmıştır.

Oğlundan 16 milyon TL borç almış: Şirket 2013 takvim yılında 42 milyon TL değerinde taşınmaz alımı yapmıştır. Şirket aktifinde ciddi bir artışa yol açan bu alımın finansmanında dönem sonu bilançosundaki değerleri ile 10 milyon TL banka kredisi ve 16 milyon 324 bin TL, Rahmi Bayraktar’dan borç alınmıştır. Geri kalan tutar ise ilgili tarihte şirketin banka mevcudundan karşılanmıştır.

2 yılda 4 milyon değer kazandı: 2010 yılında arsa mahiyetinde aktife kayıtlı arsa üzerine inşaasına başlanan şirket binası 2012 yılında tamamlanmıştır. 2010 yılı defter değeri 2.1 milyon TL olan arsa, 2012 yılında tamamlandığında 6.2 milyon TL olarak kayıtlanmıştır. Fark tutar 4.1 milyon TL ilgili aktif artışının sebeplerindendir. Şirketin ticari faaliyetine istinaden yaptığı konut inşaatından henüz satışı yapılmamış ve fakat şirket adına tapulanmış Trabzon’daki 4 konut da şirket aktifinde artışa yol açmaktadır.

‘15 yıldır ticaret yapıyor’

Erdoğan Bayraktar, TBMM Soruşturma Komisyonu’na gönderdiği yazıda oğlu için şu ifadeleri kullandı: Rahmi Bayraktar inşaat mühendisi olup 1999 yılında Balıkesir Karesi Vergi Dairesi’ne kayıt olarak o günden itibaren şahsen ve kendisine ait olan şirketler ile ticari faaliyette bulunmaktadır. Yine 2001 yılında kurmuş olduğu ve elinde çok miktarda işi olan Tekin Yapı Denetim Firması’ndaki yüzde 95 hissesini de 2011 yılında bakan olmam hasebiyle ve aynı faaliyet alanında çalışmanın etik açıdan uygunsuz olabileceği hassasiyeti ile satmıştır. Rahmi Bayraktar, iş hayatına başladığı tarihten itibaren birçok sefer ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergilerine istinaden vergi daireleri tarafından takdirnameler ile ödüllendirilmiştir.