YÖK'e hukuk dersi

Şeriat kurallarıyla eğitim veren üniversitelerle denkliğe kısmi durdurma getirildi.

08 Ağustos 2011 Pazartesi, 07:02
Abone Ol google-news

Danıştay, YÖK’ün şeriat kurallarına göre eğitim yapılan üniversite programlarına Türkiye’de denklik verilmesini sağlayan yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu. Danıştay YÖK’ün hangi ülkelerdeki yükse-köğretim programlarına seviye tespit sınavı şartı aranmadan denklik verileceğine belirleme yetkisinin hukuksuz olduğunu vurguladı.

YÖK’ün 7 Kasım 2010 tarihinde “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle yurtdışında şeriat kurallarına göre eğitim veren yükseköğretim kurumlarına Türkiye’de denklik verilmesini olanaklı hale getirmişti. Bunun üzerine Ankara Barosu Danıştay’a başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi’nin oybirliğiyle aldığı kararda yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından “Anayasanın temel ilkeleri, Yükseköğretim Yasası’nın Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusundaki amaç ve ilkelerine aykırı ders verilen programlara denklik verilmeyeceğine” ilişkin hükmün davaya konu olan yeni yönetmelikle kaldırıldığı belirtildi.

Davaya konu olan yönetmelikte yurtdışındaki hangi yükseköğretim programlarına denklik verilmeyeceğine ilişkin getirilen yeni düzenlemenin, denkliğine karar verilecek diplomalar üzerinde benzer bir değerlendirme yapılması anlamına gelmediği ifade edilen kararda, söz konusu hükmün hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

Danıştay’ın kararında, yabancı bir diplomaya Türkiye’de denklik verilmesi için aranan koşulların başında gelen “seviye tespit sınavına” ilişkin yeni düzenlemelere de değinildi. Kararda, daha önce 100 üzerinde 60 puan olan seviye tespit sınavındaki başarılı olma koşulunun 50 puana indirilmesinin eğitim-öğretimin genel ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğuna dikkat çekildi.