Aliağa'da hava kirliliği endişe veriyor

KONUK YAZAR | Anıl Talat Eryontuk, Cumhuriyet'in Ege'si için yazdı...

05 Ekim 2021 Salı, 14:47
Aliağa'da hava kirliliği endişe veriyor
Abone Ol google-news

Temiz Hava Hakkı Platformu hava kirliliği ve sağlığa etkileri u¨zerine yeni ve detaylı bir çalışma yaptı.

Bu çalışmaya göre Türkiye’deki 72 ilin PM10 değerleri incelendiğinde 45 ilde hava kirliliğinin ulusal sınır değerlerini aştığı tespit edildi.

Ege Bölgesi’nde de durum pek iç açıcı değil.

Bakıldığında İzmir’deki en kötü hava kalitesi Aliağa’da ölçüldü. 

Ne acı ki DSÖ yıllık kılavuz değerlerinin iki katından fazla kirlilik tespit edildi.

İzmir ve Aliağa için elbette üzüntü verici bir haber bu.

Gerçi Aliağa’nın en önemli kirleticilerinin kömürlü termik santral, hurda metal işleyen demir-çelik fabrikaları ve haddehaneler, rafineri ve petrokimya tesisleri olduğunu bilmeyen yok.

Yine de insan üzülmüyor değil.

Bu ilçe, 1960 yılında yaklaşık 3 bin nüfuslu bir balıkçı kasabasıyken 1961'de demir-çelik, petrokimya ve rafineri gibi sektörlerin gelmesiyle ağır sanayi bölgesine dönüştü.

Dolayısıyla, burada ısınma ya da trafik kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra yoğun şekilde sanayi kaynaklı hava kirliliği de görülüyor.

Genel olarak Aliağa ilçesine girdiğinizde bir süre sonra genzinizi yakan bir havayı soluduğunuzu fark ediyorsunuz.

Buradaki gübre fabrikaları, boya fabrikaları, haddehaneler, küçük imalathaneler ya da işletmeler, gaz dolum tesisleri ve likit doğal gaz tesisleri maalesef hava kirliliğine olumsuz etki ediyor.

Artık dünyada iklimin değiştiğini ve buna bağlı olarak bütün yaşamın değiştiğini anlamak zorundayız. 

Yaşamın devamlılığı için hak, hukuk, adaletin yanında sürdürebileceğimiz bir çevreye ihtiyacımız olduğu gerçeğinin de artık farkına varmalıyız!

Uzun zamandır fabrikaların saldırısıyla kirlenen Aliağa'da kirlilik eşiği çoktan aşıldı.

İnsanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için sağlıklı bir çevrede yaşama gerekliliği aşikârdır. 

Bireysel sağlık, huzur ve başarı gibi, toplumsal refah, sağlık ve gelişme açısından da insanoğlunun sağlıklı bir toplum ve çevreye ihtiyacı bellidir.

Hava kirliliği insan sağlığına olan etkileri için vücuda giriş şekli, maruziyet süresi, etkenlerin yoğunluğu ve kişinin genel sağlık durumunu en önemli etkilerdir.

Hava Kirliliği insanlarda başlıca solunum sistemi ile dolaşım sistemini etkilemekle birlikte yapılan araştırmalar toprağa çöken kirleticilerinin gıda ile sindirim sistemine de girdiğini çok net ortaya koymuştur.

Aliağa özelinden yola çıkarak tüm insanlığın ana görevi doğayı korumaktır.

Tüm ülkeler geleceğimiz için uluslararası hava kalitesi standartlarının gereklerini yerine getirmeye çalışmak zorundadır.

Ülkeleri yöneten hükümetler bunun için fosil yakıt tüketimini azaltmalı, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi alanlara derhal yatırım yapmalıdır.

Herkesin şunu iyi bilmesi ve idrak etmesi katidir.

Bu da yaşadığımız dünya dışında başka bir evimiz olmadığı gerçeğidir.

Bu gerçekle yüzleşmeli ve adımlarımızı daha sağlıklı, akılcı, planlı ve geleceğe dönük atmalıyız.

Yoksa işimiz gerçekten zor!