Çimento fabrikası yapılmak istenen yerin “sanayi alanı” olmasına itiraz

Muğla’nın Menteşe ilçesinin Bayır mahallesi ile Yatağan İlçesi Deştin mahallesinin ortak sınırı Tekağaç mevkiinde kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı verilen çevrecilerin mücadelesi sürerken yurttaşlar bölgenin “sanayi alanı” statüsünden çıkarılması için Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:22
Çimento fabrikası yapılmak istenen yerin “sanayi alanı” olmasına itiraz
Abone Ol google-news

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi üyeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tasarrufundaki 1/100.000 ölçekli imar planının Deştin ile ilgili “Sanayi Alanı” işaretinin değişmesi için dilekçe verdi. 

“2. ÇED RAPORU DA TARİHE KARIŞACAK”

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan grup, adına basın açıklamasını okuyan MUÇEP Menteşe Meclisi Eşsözcüsü Rukiye Uslu “Menteşe ilçesi Bayır mahallesi ile Yatağan İlçesi Deştin mahallesi ortak sınırı Tekağaç mevkiinde kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı verdiğimiz mücadele iki senedir fiili olarak sürmektedir. Mücadelemiz ve açtığımız davalar sonucunda 2. ÇED raporu da iptal ettirilmiştir. Dava Danıştay’da sürmektedir. Danıştay’daki davayı da kazanacağımıza ve 2. ÇED raporunu da tarihin çöplüğüne göndereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

“ZEYTİNLİKLERİN GÖBEĞİNE SANAYİ ALANI OLAMAZ”

Çevre Düzeni Planı’ndan çimento fabrikası yerinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlendiğini aktaran Rukiye Uslu, “Tamamen ormanlık bir alanın içinde, tarım için kullanılan su kaynaklarının dibine, zeytinliklerin göbeğine çimento fabrikası yapılması için oluşturulmuş bir ‘Sanayi Alanı’ olamaz. Bugün burada Muğla, Aydın ve Denizli olarak üç ilimizi içine alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Tekağaç Mevkii’ndeki tapulu arazinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesinin kaldırılması için hazırladığımız dilekçeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göndermek için geldik” ifadelerini kullandı.

Uslu Çimentocuların sahibi olduğu Tekağaç mevkiindeki tapulu arazinin “Sanayi Alanı” olamayacağını maddeler halinde şöyle sıraladı: 

1-        Böyle bir alanın “Sanayi Alanı” olarak gösterilmesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında dikkat edilen Plan, İlke ve Esaslarına aykırıdır.

Bu Plan İlke ve Esaslar kısmında özellikle belirtilen;

–          Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir arada değerlendirilmesi,

–          Tarihi, kültürel yapı ile orman alanları, tarım arazileri, su kaynakları ve kıyı gibi doğal yapı ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi,

–          Doğal yapının, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürekliliğinin korunması amacıyla arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması,

–          Ulaşım ağının arazi kullanım kararlarıyla birlikte ele alınması suretiyle imar planlarında güzergahı netleştirecek yolların güzergah ve yönünün genel olarak belirlenmesi,

–          Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikaların belirlenerek arazi kullanım kararlarının oluşturulması,

İlkeleri dikkate alınmamıştır.

2-        1/100.000 ölçekli planlar “Üst Ölçekli” planlardır. Yukarıda özetlediğimiz Plan, İlke ve Esaslarına göre hazırlandıktan sonra “Alt Ölçekli” planlar “Üst Ölçekli” planlara uygun olarak hazırlanır. Fakat çimentocuların sahibi olduğu Tekağaç mevkiindeki tapulu arazinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesi bu şekilde olmamıştır. Çimentocu şirket 2006 yılında 1.ÇED raporunu hazırlamış ve 2007 yılında Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlayıp, Bayır Belediye Meclisi’nde ve İl Genel Meclisi’nde onaylatmıştır. Ama bu planların 1/100.000 ölçekli planlara işlenmesi 2011 yılında olmuştur. Yani 2007 yılında Alt Ölçekli planlar hazırlanıp onaylattırılmış ve daha sonra 2011 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında uyulması gereken Plan, İlke ve Esasları gözetilmeden “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmiştir.

3-        Entegre Çimento Fabrikası amaçlı Alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dayanağı olan ve plan hükümlerinde de şart olarak getirilen 1.ÇED raporu da daha sonra oluşturulmuş 2.ÇED raporu da idare mahkemelerince iptal edilmiştir.

Plan ve Plan Hükümleri bir bütündür. Plan hükümlerinin bir şartı olan ÇED raporları iptal edildiği için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre mevcut İmar Planların hukuki dayanağı kalmamıştır ve geçersizdir.

1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları da iptal edildiği için yoktur.

ÇED raporları var sayılarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmiş olan bu alanın hem ÇED raporları iptal edildiği için hem de 1/25.000 ölçekli planların olmaması nedeniyle hukuki bir dayanağı kalmamıştır.

4-        Bahsi geçen alan, üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan, verimli orman alanı içindedir. “Sanayi Alanı” olarak uygun değildir.

5-        Bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti vardır. Deştin Çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından “Sanayi Alanı” olması uygun değildir.

6-        Bahsi geçen tapulu alanın çok yakınında binlerce zeytin ağacı ve tescilli zeytinlik alanlar vardır. Böyle bir alanın “Sanayi Alanı” olması 3573 sayılı zeytincilik kanununa aykırıdır.

7-        Çok yakınında Deştin, Alaşar, Bayır gibi otuza yakın çok sayıda yerleşim yeri vardır. Muğla Merkez İlçe Menteşe’ye kuş uçumu sadece 13km uzaklıktadır. Bahsi geçen alanın  “Sanayi Alanı” olması bu köylerde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını yok edeceği gibi sürdürülen tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa da zarar vereceği için uygun değildir.

8-        Muğla üç termik santralın olduğu bir ildir. Bahsi geçen alan termik santralların da duman etki sahasında olduğu için bölgenin yeni bir kirletici tesisi taşıyacak kapasitesi yoktur, bu yüzden “Sanayi Alanı” olarak gösterilemez.

9-        Bahsi geçen tapulu arazi orman alanı içinde olduğu için yolları da orman içi yollarıdır. Sanayi tesisi için uygun yollar değildir. Ulaşım ağı olarak düşünülen yollar “Arazi kullanım kararlarına” uygun değildir.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon