1 Mayıs için ortak bildiri

1 Mayıs kutlamalarını ülke genelinde ortak yapma kararı alan 8 emek ve meslek örgütü, kutlamalarda çalışanların sorunlarının yanı sıra son dönemde ülke gündemini meşgul eden hemen her konuyu gündeme taşıyacak.

21 Nisan 2011 Perşembe, 08:39
Abone Ol google-news

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB'in ülke genelinde birlikte yapacakları kutlamalara ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda, emek ve meslek örgütleri 1 Mayıs kutlamaları için ortak bir bildiri hazırladı.

Bildiride, işçilerin, kamu emekçilerinin, meslek sahiplerinin, emeklilerin, işsizlerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramını kutlayacakları ifade edildi.

Barış, özgürlük, demokrasi, saygın bir iş, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için biraraya gelindiği vurgulanan bildiride, sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklar için 1 Mayıs 2011'de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz omuza olunacağı vurgulanan bildiride, 1 Mayıs 2011'in güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılandığı vurgulandı.

Emekçilerin yarısının kayıt dışı çalıştığı, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin korunduğu, örgütlenen işçilerin işten atıldığı belirtilen bildiride, iş kazası adı verilen ''iş cinayetlerinin'' durmak bilmediği, ''Torba Yasa'' ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarlarının geriye götürülmek istendiği savunuldu.

''Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar için, inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz'' ifadelerine yer verilen bildiride, bu yıl ki 1 Mayıs kutlamalarında gündeme getirilecek talepler şöyle sıralandı:

İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz.

Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.

Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.

İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.

Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.

Antidemokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.

Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz.

Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.

Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz.

1 Mayıs 1977'nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz.

Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri kınıyoruz.

Öte yandan, DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), ''1 Mayıs İşçi Bayramı''nda Sıhhiye Meydanı'nda miting düzenleyeceğini açıkladı.

DİSK, KESK TÜRK-İŞ, TMMOB ve TTB'den oluşan ''1 Mayıs Tertip Komitesi'' Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Komite adına konuşan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde işçilerin, emekçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin, işsizlerin, öğrencilerin meydanlarda seslerini duyuracaklarını söyledi.

1 Mayıs'taki kutlamalara katılacakların saat 11.00'da Gar önünde toplanacağını bildiren Beko, Sıhhiye Meydanında yapılacak ''1 Mayıs İşçi Bayramı Mitingi'nin saat 14.00'da başlayacağını kaydetti.