1. Uluslararsı Kadın Girişimciler ve Liderlik Zirvesi

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, dünyanın bir yarısını oluşturan kadınların, diğer yarısını girişimcilik konusunda adeta zorladığını belirtti.

04 Haziran 2009 Perşembe, 11:19
Abone Ol google-news

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen ''1. Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi'nin ''Kadın Liderler dünyayı nasıl değiştirebilirler?'' konulu oturumunda konuşan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, siyaset, iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları kapsamında dünya çapında kadınları bir araya getiren bu uluslararası konferansın, ihtilafların çözümü ve barışı sağlama konularında kadının rolünü geliştirmek açısından önemli fırsat olduğunu söyledi.

Kavaf, girişimci kadın olmanın hayatın vazgeçilmez bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, ''Dünyanın bir yarısı yani kadınlar, diğer yarısını bu konuda adeta zorlamaktadır. Girişimcilik, kadına, daha fazla özerklik ve özgürlük ile bağımsızlık imkanı verdiği gibi, kadının işine yönelik kısa ve uzun vadeli planlar yapması, kaynakları en verimli kullanma becerisi kazandırması, insanlar arası ilişkileri kurması ve sürdürmesi, işinde edindiği tecrübeleri topluma yansıtma imkanı da sağlamaktadır'' şeklinde konuştu.

Günümüzde insanların girişimci olabilmelerinin temel şartının risk almaları ve bu riski taşıyacak potansiyele sahip olma kabiliyeti olduğunu dile getiren Kavaf, kişilik yapısının, iş fırsatlarını değerlendirme kabiliyetinin, iş kurma isteğinin, azim ve hırsın ve farklı düşünebilmenin de bu konuda gerekli olduğunu belirtti.

Bakan Kavaf, Türkiye'de son yıllarda demokrasinin ve bireysel özgürlüklerin gelişmesine paralel olarak kadınların sosyal ve ekonomik alanda yer almaları için iş yaşamına katılmaları ve girişimci olabilmeleri yolunda çok önemli adımlar atıldığını ifade ederek, kadınların özellikle karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmelerinin önemini vurguladı.

Kadın haklarına ilişkin düzenleme

Türkiye'de geçmişte hayata geçirilen özellikle de iş dünyasında kadın haklarının düzenlenmesiyle ilgili gelişmeleri anlatan Kavaf, Türkiye'de kadın girişimciliğine destek vermek amacıyla halen, Türkiye Halk Bankası'nca ''Genç Girişimci Destek Paketi'' ve Garanti Bankası Tarafından ''Kadın Girişimci Destek Paketi'' uygulamalarının devam ettiğini hatırlattı.

Kavaf, söz konusu paketten faydalanan girişimcilerin Garanti Bankası tarafından düzenlenen eğitimlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanabildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

''Bunların yanı sıra Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2008'de başlatılan 'İmalatçı Esnaf ve Sanatkar Destek Programı' ile imalatçı esnaf ve sanatkarlara '0' faizli azami 25 bin lira tutarında krediden yararlanma imkanı getirilmiştir. Faizi KOSGEB tarafından karşılanan Kredi Programı'nda, kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılarak 30 bin liraya kadar krediden yararlanma olanağı sunulmuştur. Öte yandan, kadın yoksulluğu ile mücadele için İl Özel İdaresi kaynaklarından mikrokredi uygulamaları başlatılmıştır. Başta Van ve Mersin illerine olmak üzere bazı illerimizde mikrokredi uygulamalarının diğer illere de yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.''

Selma Aliye Kavaf, ''Türkiye'nin en önemli politika dokümanı'' olarak nitelendirdiği 9. Kalkınma Planı'nda mesleki eğitim, mesleğe yöneltme, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulması ile girişimcilik eğitimleri konularına da yer verildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ulusal İstihdam Stratejisinde de kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, kadın girişimciler için yeni programlar geliştirilmesi, rehberlik hizmetlerinin sağlanması ile zihniyet değişikliği gerçekleştirilerek toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşama geçirecek çabaların artırılması konuları önemle vurgulanmaktadır. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde bulunan ülkemizde gerçekleştirilen uyum çalışmalarında, yürütülen program ve projelerde temel ekseni toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturmaktadır.''