12 yıl sonra nihayet

17 Ağustos 1999 depreminin 12. yıldönümüne günler kala, Ulusal Deprem Stratejisi ile ilgili çalışmalarda "nihayet" sona gelindi.

12 Ağustos 2011 Cuma, 07:58
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun salı günkü toplantısında kabul edilen Ulusal Deprem Stratejisi’nin kamuoyuna duyurulmasına günler kaldı. Son anda bir değişiklik olmazsa 17 Ağustos’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması beklenen stratejide yer alan hedefler “Hükümet 9 yıldır neredeydi?” sorusunu akıllara getirdi.

Plana göre öncelikle deprem kayıplarının tahmini ve deprem senaryolarının hazırlanma esasları belirlenecek ve ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Yerel ölçeklerde deprem ve depremin zincirleme etkileri ile oluşabilecek risklerin analizi, değerlendirilmesi ve azaltılması konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasları belirlenecek ve yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz yayınlar hazırlanacak. Deprem müzeleri kurularak yaşananların toplum tarafından tekrar hatırlanması sağlanacak.

Depremle ilgili bilgileri ve istatistikleri içinde barındıracak, Ar-Ge çalışmalarının koordinasyonunu yapacak Deprem Bilgi Bankası kurulacak. Ülke ölçeğinde zayıf ve güçlü deprem gözlem ağları oluşturulacak. Var olan ağlar gözden geçirilecek ve geliştirilecek. Farklı kurumlar tarafından işletilen deprem kayıt istasyonları arasında koordinasyonun sağlanması için ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği güçlendirilecek.

Erken uyarı sistemleri geliştirilecek

Plan çerçevesinde depremlerin meydana getirdiği hasarların tahmini için analiz ve değerlendirme yapabilen sistem geliştirilecek. Bu çalışmalarda uydu görüntülerinin de kullanılması sağlanacak. Çalışmalar çerçevesinde bir erken uyarı sistemi de tsunami için kurulacak.

Depreme karşı kentlerin daha tedbirli olmaları için büyük ölçekli fay haritalarla sismotektonik haritalar hazırlanacak. Faylarla ilgili bilgiler ve güncel veriler uygun istatistiksel yöntemlerle coğrafi bilgi sistemi bazında hücresel olarak hesaplanacak. Öncelikle deprem açısından en duyarlı yerleşimlerden başlanarak, bölgesel ve yerel ölçekte deprem tehlike haritaları hazırlanacak ve bu çalışmalar öncelikli olarak desteklenecek.

Binalar fişlenecek

Önlemler çerçevesinde bir diğer önemli çalışma da “bina envanterlerinin çıkarılması” olacak. Buna göre Türkiye’deki bina envanteri çıkarılacak ve mevcut yapılar hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılacak. Mevcut binaların sayısı ve tipolojisi belirlenecek, ayrıca bina kimlik sisteminin geliştirilmesine çalışılacak.  Mevcut binaların hasar görebilirlikleri ve bunlarla ilgili metodolojiler belirlenecek. Envanter çalışmasının yanı sıra depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikler de belirlenecek, bu türde projeler desteklenecek.

Yeterli güvenliğe sahip olmadığı belirlenen tarihi yapılar için güçlendirme yöntemleri geliştirilecek. Müzeler içerisindeki eserlerin depremlere karşı hasar görebilirliğini azaltmaya yönelik yöntemler geliştirilecek.

Okullarda deprem eğitimi

Stratejinin eğitim boyutunda ilk ve orta öğretimde afet ve acil durum tabanlı bazı dersler eğitim programlarına alınacak. Öğretmenlere afet ve acil durum ile afetlerden korunma hakkında eğitim verilecek. Polis, itfaiye, sağlık, arama-kurtarma gibi görevlerde çalışanların da afet yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak. Depremle ilgili mevzuatlar gözden geçirilip tek bir mevzuat altında toplanacak. Yapı yasası ve kentsel dönüşüm yasaları çıkartılacak. Zorunlu Deprem Sigortası yaygınlaştırılacak.