2016’da son 5 yılın en mutlu yılını yaşamışız!

Ne darbe girişimi, ne artan terör saldırıları ne de rekor kıran dolar ve ekonomik kriz, ‘mutluluğumuzu’ etkiledi. TÜİK’e göre Türkiye’nin mutluluk seviyesi 5 puan arttı.

23 Şubat 2017 Perşembe, 07:07
Abone Ol google-news

Türkiye’de darbe girişimi, rekor kıran dolarla birlikte yaşanan ekonomik kriz, Ortaköy katliamı ve çok sayıda bombalı saldırının yaşandığı 2016 yılında, ‘mutlu’ olduğunu belirtenlerin oranı yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın 2016 yılı sonuçlarına göre 2015’te yüzde 56.6 olan bireylerin mutluluk düzeyi oranı 2016’da yüzde 61.3’e çıktı. ‘Mutsuz’ olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise yüzde 11.4’ten yüzde 10.4’e düştü. TÜİK’in 2003 yılından bu yana yaptığı araştırmaya göre Türkiye 2016’da son

Az eğitimli daha mutlu

Geçen yıl kadınlarda mutluluk oranı yüzde 60.2’den yüzde 64.5’e, erkeklerde ise yüzde 52.9’dan yüzde 58.1’e yükseldi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 65.1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 58.2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 63.5 iken, bu oran ilkokul mezunlarında yüzde 62.9, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 61.4, yükseköğretim mezunlarında yüzde 60.2, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 57.8 oldu

TÜİK’in araştırmasına göre evli bireylerin yüzde 64.7’si mutluyken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53.5’te kaldı. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların yüzde 68.3’ünün, evli erkeklerin ise yüzde 60.8’inin mutlu olduğu gözlendi.

Gelecekten umutlular

Mutluluk kaynağı olan kişilerde yüzde 70.2 ile aile, mutluluk kaynağı olan değerlerde ise yüzde 72.1 ile sağlık ilk sırayı aldı. Kamu hizmetlerinde en yüksek memnuniyet oranı yüzde 78.4 ile ulaştırma hizmetlerinde, en düşük memnuniyet oranı ise yüzde 57.9 ile adli hizmetlerde gerçekleşti.

Memnun olmama oranının en yüksek olduğu kamu hizmeti ise yüzde 15.3 ile eğitim oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2015 yılında yüzde 74.4 iken 2016 yılında yüzde 76.8’e yükseldi.

GEÇEN YIL İŞE GİRENLERİN ORANI DÜŞTÜ

Son bir yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisini de inceleyen TÜİK’e göre, 2016’da işe girenlerin oranı yüzde 11.8’den yüzde 10.2’ye geriledi. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise geçen yıl için ‘borçlandım’ diyenlerin oranı yüzde 37.2’den yüzde 32.4’e, ‘daha ucuz ürün tüketmeye başladım’ diyenlerin oranı yüzde 61.1’den yüzde 54.5’e geriledi.