AKP'nin yeni hedefi: 11 oda

TMMOB’ye üye odaların idari ve mali denetimlerini bakanlıklara bağlamaya başlayan AKP hükümeti, yeni kararname hazırlıyor.

08 Kasım 2013 Cuma, 20:44
Abone Ol google-news

Hükümetin 12 Eylül döneminde çıkarılan yasaya dayanarak Türk Mühendis ve Mimar Oda ları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların idari ve mali denetimlerini bakanlıklara bağlama kararı Orman Mühendisleri Oda sı ile sınırlı kalmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıda 11 odaya ilişkin kararname taslağı hazırlayarak Başbakanlık’a gönderdi. TMMOB’ye bağlı odaların başkan ları ise salı günü toplanarak izlenecek tav rı belirleyecek. Hükümet, TMMOB Yasası’nda 1983 yı lında yapılan ancak 30 yıldır uygulanma yan değişikliğe dayanarak odaların idari ve mali denetimlerini bakanlıklara bağlama ya başladı. Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İş leri Bakanlığı’nca yapılmasına ilişkin karar önceki gün Resmi Gazete’de yayımlan dı. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, benzer şekilde başka odalara yönelik de ka rarname hazırlandığını öğrendiklerini be lirtmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da Başbakanlığa kararname taslağı gönderdiği ortaya çıktı. Taslakta, 11 odanın idari ve mali denetimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması öngörülü yor. Bu odalar şöyle: Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mü hendisleri Odası, Jeofizik Mü hendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Oda sı, Makina Mühendisleri Odası, Mimar lar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şe hir Plancıları Odası. TMMOB’ye bağlı 24 oda bulunuyor. Hazırlanan taslak ile birlik te toplam 12 oda hakkında idari ve mali de netimlerin bakanlıklar tarafından yapılma sı öngörülüyor. Kalan 12 odaya ilişkin de önümüzdeki günlerde yeni kararn