“Alevilikten elinizi çekin”

Amasya’da iktidarın desteklediği Alevilik toplantısına Alevi sivil toplum örgütleri düzenledikleri toplantıyla yanıt verdi.Alevi örgütlerinin toplantıları sonunda yayınladıkları sonuç bildirgesinde, zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması, cemevlerine yasal statü verilmesi talepleri dile getirilerek, “Siyasi iktidar Alevilerin asimile edilmesi yönündeki projelere, uygulamalara, ayrıştırma ve ötekileştirme politikalarına derhal son vermelidir” ifadelerine yer verildi.

21 Ekim 2018 Pazar, 16:45
Abone Ol google-news
 
 Amasya’da AKP’lilerin girişimiyle biri Amasya Valiliği, belediye ve Amasya Üniversitesi tarafından organize edilen diğeri ise sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen 2 ayrı toplantı gerçekleştirildi.  Devlet erkanının katıldığı Alevi-Bektaşilik Kültür Günü” toplantısında  Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Coşkun Kökel, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal konuşmacı olarak katıldı. Konuşmaların sonunda Damudere Köyü Semah Ekibi semah döndü. Konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Aleviliği tasavvufa bağlarken, Türk toplumunun beşte birinin Alevi olduğunu, “Eline, beline, diline sahip ol” düsturu doğrultusunda Alevilerde suç oranın düşük olduğuna dikkat çekti. Bir Rus tarihçinin “Aleviler Marksizm”e eğilimli” tespitini hatırlatan Köksal, “Çok dikkatli olmamız gerekir” diye uyarıda bulundu. 

 
“Kimse bize aleviliği öğretmesin” 
 
Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri genel merkezleri öncülüğünde Aleviler Amasya Hamdullah Çelebi Cemevi’nde bir araya geldi. Toplantıya Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Samsun, Yozgaz ili ve ilçeleri Alevi sivil toplum örgütleri katıldı.  Toplantıda osmanlıdan günümüze Alevilere yönelik baskı, katliamların, asimilasyon politikalarının artarak devam ettiği, Alevilerin eşit yurttaşlık, eşitlik, özgürlük konusunda ciddi sorunlarla karşı karıya olduğunun altı çizildi.  Alevi sorunlarının temelde demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti sorunu olduğunun altı çizilen toplantıda öncelikle toplumun demokrasi sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi. Toplantının sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanırken geçmişte Fethullah Gülen’in Alevi görünümlü dernekler kurarak Aleviliği içeriden yok etmeye çalıştığı, gelinen noktada ise AKP hükümetinin Aleviliği yok etmek için aynı yoldan yürüdüğüne dikkat çekildi.  
Toplantı sonunda yayınlanan sonuç bilgirdesinde, siyasi iktidarın deteğiyle düzenlenen topantıya göndermeler yapıldı. “Alevilik siyaset üstüdür, hiçbir şekilde siyasete, ticarete alet edilemez” vurgusu yapılan bildirgede, “Alevi sivil toplum örgütleri olarak eşit yurttaşlık talepleri konusunda ortak mücadele edeceğiz. Alevi sivil toplum örgütleri olarak öncelikli mücadelemiz demokrasi, laiklik mücadelesi olmalıdır. Zorunlu dir dersi uygulamasına son verilmeli. Alevi köylerine cami yaptırılması Alevi asimilasyonuna hizmet etmektedir. Siyasi iktidar Alevilerin asimile edilmesi yönündeki projelere, uygulamalara, ayrıştırma ve ötekileştirme politikalarına derhal son vermelidir. Alevi dergahları tekrar Alevilere, gerçek sahiplerine teslim edilmelidir. Madımak oteli utanç müzesi yapılması için mücadele edilecek, eşit yurttaşlık haklarından asla vazgeçilmeyecektir” talipleri sıralandı.