Birdal, 'Azınlıklar Tali Komisyonu'nu sordu

DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Başbakan Erdoğan'a yönelttiği soru önergesinde 1962 yılında "Azınlıklar Tali Komisyonu" isimli bir organın gizli bir genelge ile kurulduğu iddiasını sordu. Birdal "Bu komisyonun 2004 yılında bir genelge ile kaldırıldığı doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

30 Mayıs 2009 Cumartesi, 09:56
Abone Ol google-news

DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal,Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında gerekse de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'de yaşayan ve statüsü Lozan Anlaşması ile belirlenen azınlıklara yönelik kimi uygulamaların üzücü sonuçlarının yaşandığını söyledi. Birdal "1900'lü yılların başında 1 milyon 500 bin olan Rum yurttaş sayısı 1923'te 150 bine şimdi ise 3 bine düşmüştür. Aynı şekilde 1900'lü yılların başında 2 milyon olan Ermeni yurttaş sayısı cumhuriyetin ilk yıllarında 300 bine şimdi ise 60 bine düşmüştür. Musevi yurttaşlarımızda da benzer bir düşüş görmekteyiz. 1900'lü yılların başında 80 bin olan Musevilerin sayısı, 1923'de 60 bine şimdi ise 20 bine kadar düşmüştür. Kamuoyunun yakından bildiği, tehcir ve mübadelenin yanı sıra 1930 Trakya olayları, 1942 Varlık Vergisi, 1955 6-7 Eylül olayları, Kıbrıs'ta yaşananlar gerekçe gösterilerek yapılan 1964 ve 1974 zorunlu göçleri, 12 Eylül Darbesinden sonra Ermeni yurttaşlarımızı hedef alan girişimler ve daha benzeri pek çok olay ülkemiz yurttaşı olan azınlıkların istekleri dışında ülkemizden gitmesiyle sonuçlanmıştır.1980'li yıllardan sonra ise bu sayılan azınlıklara Süryani, Keldani yurttaşlarımızın yaşadıkları topraklardan zorunlu olarak göç ettirilmesi de eklenmiştir. Bütün bu üzücü olayların devletin kimi organlarınca bilindiği, yapıldığı, yönlendirildiği ise kamuoyunda uzun yıllardan beri tartışılmaktadır" dedi.

Birdal, Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"1962 yılında Azınlıklar Tali Komisyonu isimli bir organın gizli bir genelge ile kurulduğu doğru mudur? Bu komisyonun 2004 yılında bir genelge ile kaldırıldığı doğru mudur? Bu komisyonun katılımcı üyeleri kimlerden oluşmaktadır? Bu komisyonun kuruluş amacı nedir? Görevleri nedir? Sayılan olayların hangisinde bu komisyonun etkisi vardır? 1999 yılında Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümet zamanında Sözde Ermeni Soykırımı İddiasına Karşı Mücadele Komisyonu adı altında bir komisyon kurulmuş mudur? Bu komisyonun katılımcıları kimdir? Hala faaliyette midir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtılan ve Ermeni yurttaşlarımıza karşı kabul edilemeyecek ifadeler içeren 62 bin VCD'nin dağıtımında bu komisyonun sorumluluğu var mıdır?"