Buğday alarmı

Tarım Bakanlığı'nın hububat üretimine ayırdığı desteğin azaldığını belirten Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Faruk Çjklü, yeterli destekte bulunulmaması durumunda buğday üretiminde ciddi sıkıntılar olacağını söyledi.

26 Kasım 2010 Cuma, 15:25

Tarım Bakanlığı bütçesi ile birlikte AKP Konya milletvekillerinin 2011 mazot ve gübre desteklerini açıklaması beraberinde farklı görüşleri getirdi. Tarım Bakanlığı’nın geçtiğimiz dönemlerde ‘doğrudan destek’ adı altında gerçekleştirdiği ödeneklerin farklı kalemler halinde dağıtılmaya başlanması çiftçi ve odalar tarafından olumsuz karşılandı. Tarım Bakanlığı bütçesinin farklı kalemlere ayrılması ile beraber hububat üreticisine ayrılan payın azaldığını belirten Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Faruk Çöklü, hükümetin gerekli desteği vermediği takdirde ilerleyen dönemde buğday üretiminde büyük sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Buğday ambarı olarak bilinen Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde tarım sektörüne ayrılan payın yetersiz olduğunu belirten Çöklü, “2010 yılı bütçesi 5 milyar TL’ydi, bu miktar 2011 yılı için biraz daha artırılarak 6 milyar TL’ye çıkmıştır. Fakat bu destek yeterli değildir. Geçtiğimiz senelerde bu ödenekler ‘doğrudan destek’ adı altında yapılıyordu. Son iki yılda farklı kalemlere ayrılmaya başlandı. Bu durum hububat desteklerinin azalmasına neden oldu” dedi.


Desteğin sadece 5'te 1'i
Bakanlık bütçesinin sadece beşte birinin hububat üreticisine ayrıldığını söyleyen Çöklü, 2010 yılındaki desteklerde 2004 yılına oranla büyük bir azalma yaşandığını kaydetti. Çiftçinin zor şartlarda üretim yapmaya başladığını belirten Çöklü, “6 milyarlık tarım bütçesinin 1 milyarı hububata ayrılmıştır. 2004 yılında bütçenin yüzde 80’i hububata ayrılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda hayvancılıkta yaşanan sıkıntı, süt üreticisini etkilemişti. Aynı sıkıntının hububat üretiminde de yaşanabileceği endişesi taşıyoruz. Hükümetin izlediği politika ve verdiği destekler yetersiz kalıyor. Bu desteklerin belirlenmeden önce üretici ile istişare yapılması gerekir” diye konuştu.


Yasaya uygun değil
Beş yıl önce dekar başına desteğin 16 TL iken bugün bu desteğin 7 lira 50 kuruşa düştüğünü ve Tarım Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın Anayasa’da ifade edilen oranla uyuşmadığını dile getiren Çöklü, “Tarıma verilmesi gereken destek kalemlere ayrılarak farklı alanlara verilmektedir. Verilen destekler hububat üreticisinin elinden alınarak başka kalemlere dağıtıldı. Örneğin, hububata verilmesi gereken ödenek balıkçılığa, fındıkçılığa ve başka kalemlere verilmektedir. Kalemlere ayrılması gerekiyorsa, diğer ürünlerden kısıtlanma yapılmamalı, bütçe daha da artırılmalı. Bizim talebimiz diğer alanlara yapılan desteklerin hububattan kesilmeden gerçekleştirilmesidir” şeklinde konuştu.


İthal fayda değil

Mazot ve gübre desteklerinin yetersiz kalması durumunda hayvancılıkta yaşanan durum gibi tarımda da ithal ürünlere muhtaç duruma gelinebileceğini vurgulayan Çöklü, “Hububat üreticisi desteklenmezse, geçmiş yıllarda olduğu gibi buğday sıkıntısı yaşanabilir. İthal fayda değil zarardır. Hayvancılıkta yaşanan durum gibi tarımda da ithal ürünlere muhtaç duruma gelinmesi kaçınılmazdır. Türkiye gibi tarım ve hayvancılığın merkezi konumundaki bir ülkenin ithal ürünlere yönlenmesi üzücü bir durumdur, bunun yaşanmamasını istiyoruz” dedi.


Konya dünyayı besler

Tarım desteklerinin gerektiği gibi yapılması durumunda Konya’nın dünyayı besleyecek bir konuma geleceğini söyleyen Çöklü, buğdayın dünyada stratejik bir ürün durumuna geldiğini de belirtti. Dünyada yaşanan petrol savaşlarının ilerdeki dönemde buğday savaşlarına dönüşebileceğini belirten Çöklü, “Buğday dünyada stratejik bir konuma gelmiştir. Buğday beslenmenin yanı sıra enerji kaynağı durumundadır. Bugün Rusya bile ihracatı yasaklamıştır. Bu nedenle üretimin ve üreticinin kıymeti bilinmelidir” diye konuştu.