'Burs verilmemesinin ardında hükümet var'

CHP Yalova Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Muharrem İnce, öğrencilere belediye bursunun yanı sıra kamu kurumlarından burs verilememesinin arkasında hükümetin olduğunu açıkladı. İnce, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sadece belediyelerin değil; tüm kamu kurumlarının 'yeniden' burs verebilmesi amacıyla başvurduğunu söyledi.

29 Kasım 2008 Cumartesi, 07:56
Abone Ol google-news

CHP Yalova Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Muharrem İnce, hükümetin 5102 sayılı kanun ile belediyeler dışındaki tüm kamu kurumlarının burs ve kredi vermesinin önüne geçtiğini söyledi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yaptığı açıklamada, Yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenleyen 5102 sayılı kanunun 3 Mart 2004 tarihinde TBMM’nden geçtiğini anımsattı. İnce, hükümet tasarısı olarak TBMM’ye sevk edilen bu kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasında “Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler hariç) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bildirirler” denildiğini bildirdi.

 

Burs miktarı asgari ücret düzeyinde olmalı

Bu düzenleme ile AKP hükümetinin belediyeler hariç olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üniversite öğrencilerine burs vermelerini engellediğini kaydeden İnce, “Kanun tasarısının genel gerekçesinde ‘devlete ait çeşitli kuruluşlar tarafından da yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmekte veya muhtelif nakdî yardımlar yapılmaktadır. Ancak bu yardımlar birçok kuruluş tarafından birbirlerinden habersiz şekilde yapılmakta ve zaman zaman aynı öğrenciye birden ziyade yardımın yapıldığı görülmektedir’ ifadesi de AKP’nin öğrencilerin farklı kurumlardan burs almalarını engellemeye yönelik olarak bu kanunu çıkardığını göstermektedir” dedi.

Yurtkur’un öğrencilere verdiği bursun miktarının 160 YTL olduğunu anımsatan İnce, 160 YTL’nin ailesinden destek alamayan bir öğrenci için yeterli olmadığını, burs ve kredi miktarının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.


CHP kamu kuruluşlarının yeniden burs verebilmesi için başvurdu

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “CHP’nin öğrencilerin burs parasına göz diktiği” yolundaki sözlerinin “yalan” olduğunu ifade ederek, “CHP Anayasa Mahkemesi’ne belediyelerin burs vermelerini engellemek için değil, AKP tarafından çıkartılan 5102 sayılı kanunla burs vermeleri engellenen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının öğrencilerimize burs vermelerini sağlamak için müracaat etmiştir” dedi. Üniversitelerin bile kendi öğrencilerine burs vermelerini engelleyen söz konusu kanun ile belediyelerin kanun kapsamı dışında tutulmasının öğrenci burslarının belediyeler tarafından “istismar” edilmesine ve “oy avcılığına” yönelik olduğunun açık olduğunu belirten İnce, “Belediyeler burs verebiliyorsa, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, kamu bankaları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları da burs verebilmelidir” dedi.

 

Üniversiteler burs verebilir

Belediyenin bir öğrencinin bursa ihtiyacı olup olmadığına karar verebildiğini kaydeden İnce, bu durumda bir üniversitenin kendi öğrencisine, bir kamu bankasının ihtiyacı olan bir çalışanının çocuğuna, İl Özel İdaresi’nin de yoksul bir köylü çocuğuna burs verebilmesi gerektiğini kaydederek, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik altına imza attığı ve oy verdiği kanunu bilmeden, gerçekleri çarpıtarak CHP’yi suçlamakta, kendi beceriksizliğini CHP’yi haksız yere suçlayarak kapatmaya çalışmaktadır” dedi