‘Çapulcu’ gelmesin vay vay

İçişleri Bakanlığı’nın ‘STK açılımı’ projesindeki fuara ‘marjinal olmayan’ katılımcılar aranıyor.

19 Kasım 2013 Salı, 20:39
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanlığı demokratikleşme sürecine paralel olarak Sivil Toplum Kuruluşları (STK) açılımı gerçekleştirmeyi ve buna yönelik olarak 1 milyon TL bütçeli uluslararası fuar düzenlemeyi kararlaştırdı. Fuara Türkiye’den “sıkıntı oluşturmayacak”, yurtdışından ise “marjinal olmayan” STK’lerin katılmasına karar verildi. Bu nedenle Gezi Parkı eylemlerinde yer alan STK’lerin fuara davet edilmesi beklenmiyor. İçişleri Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2014 yılı Bütçe Tasarısında “STK açılımı” projesine yer verildi. Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın hedefleri sıralanırken, “Ulusal ve uluslararası STK fuarlarının düzenlenmesi” başlığı altında şu satırlar yer aldı:

Açılım ödeneğe takılmış “Bakanlığımızın 2010-2014 Stratejik Plan çalışmalarında sivilleşme ve demokratikleşme sürecinde STK’lerin kurumsal ve mali gelişimlerinin önünün açılacağı, uluslararası alanda etkinlik düzeyini artırıcı çalışmalar yapılacağı ve bu çalışmaların somut göstergesi olarak 2010 yılında ulusal ve uluslararası STK Fuarı düzenleneceği ve bu faaliyetin her yıl tekrarlanacağı belirtilmiştir. Ancak Ulusal ve Uluslararası STK Fuarı düzenlenmesi için yeterli ödenek Bakanlığımıza verilmediğinden, fuarın gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştır.” “Fuara Türkiye’den sıkıntı oluşturmayacak sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası alanda da marjinal olmayan, gerçekten yardım konusunda kendisini ispatlamış, gerçekten gönüllü çalışan kuruluşların katılımının sağlanması konusunda ortak karara varılmıştır. Özellikle mesleki kuruluşların dahil edilmemesi planlanmaktadır. Söz konusu seçimler İl Dernekler Müdürlükleri ile irtibatlı olarak belirlenecektir. Fuarın organizasyon firmaları ile irtibatlı olarak gerçekleştirilmesi düşünülmekte olup, yurtdışından da birçok önemli sivil toplum kuruluşunun fuara davet edilmesi düşünülmektedir. Söz konusu fuar sayesinde ülkemizdeki ve dünyadaki güzel faaliyetlerde bulunmuş sivil toplum kuruluşlarının da büyük çoğunlukta olduğu görülmüş, örnek uygulamalar sayesinde teşvikler artmış ve sivil toplum kuruluşlarına olan güven artmış olacaktır.”