Çevre Bakanlığı'ndan katı atık projelerine destek

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, son 5 yılda belediyelere katı atık düzenli depolama projeleri için yaklaşık 59 milyon 455 bin TL destek sağlandığını bildirdi. Eroğlu destek sağlanan proje sayısının ise 41 olduğunu kaydetti.

01 Kasım 2009 Pazar, 08:09
Abone Ol google-news

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez'in bakanlık tarafından belediyelere yapılan yardımlara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Belediyelere araç gereç yardımlarının, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği yürürlükteyken yapıldığını ancak 2001 tarihli kanunla bu yardımların kaldırıldığını ifade eden Eroğlu, 2006 tarihli kanunla belediyelere yapılacak yardımların 'Çevre Katkı Payları' adı altında yeniden oluşturulduğunu söyledi.

Oluşturulan bu kaynakla katı atık düzenli depolama alanları ile atıksu arıtımına ilişkin altyapı tesislerine destek sağlandığını ifade eden Bakan Eroğlu, şu bilgileri verdi:
"Ülkemizde katı atık bertaraf tesislerinin yer seçiminde; bölgesel işbirliği dikkate alınarak il çevre ve orman müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde alternatif katı atık depolama alanları belirlenmekte ve Mahalli Çevre Kurulu'na sunulmaktadır. Mahalli Çevre Kurulu'ndan olumlu kararı alındıktan sonra ÇED süreci başlamakta ve ÇED sürecinde olumlu ve olumsuz etkiler belirlenmektedir. Olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi için kurumların görüşleri de alınarak katı atık bertaraf tesislerinin çevreye olabilecek etkilerinin, çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemler, projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar değerlendirilmektedir."

Katı atık düzenli depolama alanlarına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından şartlı nakdi yardım yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, bu yardımın yapılabilmesi için belediyelerin bakanlığınca hazırlanan katı atık ana planı çerçevesinde birlik oluşturmaları ve bu birlik marifetiyle başvuruda bulunmaları gerektiğini kaydetti. Eroğlu, 2005 yılından 9 Eylül 2009 tarihine kadar ise 41 adet katı atık düzenli depolama projesine yaklaşık 59 milyon 455 bin 133 TL destek sağlandığını bildirdi.