Cezaevlerinde yeni düzenlemeler

Tutuklu ve hükümlülerin ziyaretlerinde yönetmelikle yeni düzenlemeye gidildi. Ziyaretçi kapsamı genişletilirken, cezaevi dışında tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin yanında refakatçi kalabilecek.

06 Kasım 2009 Cuma, 08:30
Abone Ol google-news

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'te kapsamlı bir değişiklik yapıldı.

 

Ziyaretçi kapsamı genişletildi

Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre, hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımları dışında da üç ziyaretçiyle ad ve adreslerini bilmeleri koşuluyla görüşebilecek.

Yönetmelikte yapılan başka bir değişikliğe göre, insan hakları il ve ilçe kurulları, Cumhuriyet başsavcılığından izin almak suretiyle ceza infaz kurumlarını ziyaret edebileceği gibi hükümlü ve tutuklularla da görüşebilecek.

 

Refakatçi düzenlemesi

Yönetmeliğin "Hastanede ziyaret ve refakati" düzenleyen maddesinde de önemli değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre, kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde de Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulunabilecek.

 

Konuşma kayıtları incelenmeyecek

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esası korundu. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin beyan edilmesi halinde, Türkçe'den başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilecek ve konuşma kayda alınacak. Bu maddede yapılan düzenleme ile, önceki yönetmelikte varolan, "Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmaların kurum güvenliğini veya kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması halinde haklarında idarî ve adlî işlem yapılır" hükmü yürürlükten kaldırıldı.

 

Yabancı tutuklu hükümlü

Cezaevinde ziyaret edilmek istenen kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere birden fazla vatandaşlığa sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi karşılıklılık ilkesi de gözetilerek yerine getirilebilecek. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler gereğince Türkiye'ye iade edilen Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular, Bakanlığın izniyle iade eden ülkenin konsolosluk memurunca ziyaret edilebilecek. Bu ziyaret izninde karşılıklılık aranacak ve tercüman yardımından faydalanılacak.