Cinsiyet eşitliğinde sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu

BBC, internet ortamında oluşturduğu bir ‘hesap makinesi’yle, ülkelerin cinsiyet eşitliği sicilini çıkarıyor. Türkiye, 145 ülke arasında 130’uncu sırada.

19 Kasım 2015 Perşembe, 23:13

Dünya Ekonomik Forumu’nun verileri ışığında oluşturulan hesap makinesinde, arama kutusuna istediğiniz ülkeyi yazıp cinsiyet eşitliği konusundaki sıralamasını öğreniyorsunuz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) cinsiyet eşitliği endeksi, kadınların ekonomik ve siyasi hayata katılımına ve eğitim-sağlık gibi sosyal hizmetlere erişimlerine göre sıralanıyor.

WEF’in, UNESCO İstatistik Enstitüsü ve OECD verilerinin de yardımıyla oluşturduğu endekste sıralama her ülkenin kendi şartları içerisinde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin büyüklüğüne göre yapılıyor. Böylece zengin ve fakir ülkeler adil bir şekilde kıyaslanmış oluyor.

145 ülkenin incelendiği bu yılki raporda, ücret eşitsizliği verileri ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’ndan (OECD). OECD, kadın ve erkek arasındaki ücret kıyaslamasını her bir cinsiyetin ülkede aldığı maaşların ortalamasını alarak ortaya koyuyor. Sadece tam zamanlı çalışanların aldığı ücretler dikkate alınıyor.

Türkiye en kötü ülkeler arasında

Üniversite mezunu kadınların oranına dair veriler ise UNESCO İstatistik Enstitüsü’nden.

Türkiye, bu yılki endekste 130’uncu sırada, yani cinsiyet eşitliği konusunda en kötü ülkeler arasında.

Üst düzey yetkili, yönetici ya da milletvekili olarak çalışan nüfus içerisinde kadınlar, sadece yüzde 13’lik bir paya sahip.

Çalışma hayatında kadınların erkeklere oranı yüzde 32, üniversite mezunları arasındaki kadın oranı ise yüzde 47.

Cinsiyet eşitliği indeksinde ilk 10 sıra ise şöyle: İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, İrlanda, Ruanda, Filipinler, İsviçre, Slovenya ve Yeni Zelanda paylaşıyor.