Ekonomi ve çocuk!

Ekonomi profesörü Fabrizio Zilibotti ve Matthias Doepke’nin The Kitap Yayınları etiketiyle çıkan “Sevgi ve Para Arasında Ana Baba Olmak” isimli kitaplarında çocuk yetiştirmede ekonomik boyutun önemi anlatılıyor.

24 Ocak 2021 Pazar, 15:24
Abone Ol google-news

 

Her çocuk, kültürden kültüre nesilden nesile ve ekonomik şartlardan dolayı farklı yetişir. The Kitap Yayınları etiketiyle çıkan “Sevgi ve Para Arasında Ana Baba Olmak” kitapta, ekonomi profesörü yazar Fabrizio Zilibotti ve Matthias Doepke şimdinin ebeveynleri hem de geçmişin çocukları olarak kendi deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşıyor.

KÜLTÜREL VE EKONOMİK EŞİTSİZLİK

Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde ebeveynlik uygulamalarının ülkeler arasında farklılığı, ülkeler arasındaki ekonomik teşvik farklılığı ve gelişmiş ekonomilerdeki sınıf farklılıklarıyla ebeveyn seçimleri anlatılıyor.

İkinci bölümde, bugün ebeveynlerin çoğu çocukları uygunsuz bir şey yaptığında onları sert bir şekilde disipline etmekten kaçınırken, yüzyıllar boyunca otoriterliğin neden bu kadar popüler olduğu ve aynı perspektiften hareketle ebeveynlikteki toplumsal cinsiyet rollerinin dönüşümünü, ekonomik gelişim sürecinde geniş aileden çekirdek aileye geçişi, ebeveynlerin çocuk işçiliğine karşı değişen tutumlarını ve hatta sosyal sınıflar arasında farklı tercih ve değerlerin oluşumunu sorgulanıyor.

Üçüncü bölümde ise zengin ve yoksul aileler arasındaki ebeveynler arası uçurumun farklı sosyal çevreden gelen çocuklar için fırsat eşitsizliği yarattığı vurgulanıyor.

FABRIZIO ZILIBOTTI: Yale Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. İtalya, Bolonya doğumlu yazar, London School of Economics’te doktora yaptı. Yale Üniversitesinden önce Universitat Pompeu Fabra, Stockholm Üniversitesi, University College London ve Zürih Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalıştı. Çeşitli ödülleri olan yazar, 45 yaş altındaki en iyi Avrupalı ekonomist ödülü olan Yrjö Janhsson Ödülü’nün de sahibi. Ekonomi ve tarih boyunca süregelen ebeveynlik yöntemlerinin kültürel etkenlere bağlılığı konusunda disiplinlerarası çalışmalar yürütüyor.

MATTPIAS DOEPKE: Matthias Doepke, Northwestern Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. Almanya doğumlu olan yazar, Chicago Üniversitesinde ekonomi okudu. Doepke, aile içinde alınan kararların makroekonomik sonuçları nasıl şekillendirdiğini ve buna karşılık ekonomik koşulların ailelerin yaptıklarıyla ilgili nasıl geribildirimde bulunduklarını araştırıyor.