Elektrik dağıtım şirketleri destekleme paralarına el koyabilecek!

AKP Grup Başkanvekillerinin son gün teklifi Mecliste kabul edilerek elektrik borcu olan çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerine el konulması için DSİ yasasına hüküm konuldu.

18 Mayıs 2018 Cuma, 11:55
Abone Ol google-news

Meclisin seçim öncesi son çalışma günü, Ramazanın ilk gününde kabul edilen Torba yasa ile AKP hükümeti çiftçiye son darbeyi vurdu.

 AKP Grup Başkanvekillerinin son gün teklifi Mecliste kabul edilerek elektrik borcu olan çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerine el konulması için DSİ yasasına hüküm konuldu. Böylece elektrik dağıtım şirketleri çiftçilerin bankaya yatan destekleme paralarına el koyabilecek.

Konuya tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, “AKP 16 yıldır bağcıyı dövmüştür. 24 Haziran’dan sonra tek amacımız üzüm yemek olacaktır” dedi.

<haber-yatay:978020>

CHP'li Nurlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

AKP döneminde elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı özelleştirilmiştir. Çiftçinin tarımsal sulama elektrik borçları özel şirketlere olup, bunlar kamu alacağı değildir.

 Çiftçilerin elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlarının yapılandırılması ve faizlerinin silinmesi için TBMM Başkanlığına verdiğimiz kanun teklifleri ve önergeler elektrik dağıtım işleri özelleştirildiği ve bu borçlar kamu alacağı olmadığı gerekçesiyle reddedilirken, şimdi kanunla bu borçların kamu alacağı haline getirilmesi AKP’nin yanar-döner siyasetinden başka bir şey değildir.

 AKP Hükümetlerinin çiftçi aleyhine aldığı kararlar bununla sınırlı değildir. Daha önce de “Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmaması” hakkında defalarca tebliğ çıkarmış sonunda bunu yasa hükmü haline getirmiştir.

 Çiftçimiz her zaman borcuna sadıktır. Fakat ürünü para etmediği için elektrik borcunu ödeyememiştir.

 Cebinde parası olmayan köylüden alacağını tahsil edemeyen yandaş dağıtım şirketleri, parlamento döneminin son gününde AKP’ye istedikleri kanunu çıkarttırmışlardır.

 Çiftçinin devletten alacağı tarımsal destekleme paralarına herhangi bir icra veya mahkeme kararı olmadan elektrik şirketlerince el konulmaz.

 Sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında, CHP İktidarında çiftçi aleyhine çıkarılan tüm yasalar, yeniden düzenlenecek,

 Hükümetin alacağı kararlar mutlaka çiftçinin lehine, tarımsal üretiminin artırılmasına, ihracatın geliştirilmesine yönelik olacaktır.

 Bankalara yatan tarımsal destekleme ödemelerinin bloke edilemeyeceği ve haczedilemeyeceği yasal güvence altına alınacaktır. 

AKP Hükümetleri 16 yıldır sadece bağcıyı dövmüştür.

 24 Haziran’dan sonra tek amacımız üzüm yemek olacaktır.

TBMM’nde 16.05.2018 Tarihinde Kabul Edilen Kanunun İlgili Maddesi
MADDE 5- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Devlet tarafından yapılacak destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu veya münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması halinde; DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişi veya elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketi tarafından tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilir. Bu bildirim üzerine; çiftçilerin destekleme ödemelerinden borç tutarı mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye veya elektrik dağıtım şirketine ve/veya elektrik perakende satış şirketine ödenir.”