Emeklilerin beklediği teklif Meclis'te

CHP Zonguldak Milletvekili Köktürk, emeklilerin maaş farkı soruna son vermek için hazırladığı İntibak Yasa Teklifi'ni Meclis'e sundu. Teklif ile aylık bağlama sistemindeki değişikliklerden kaynaklanan haksızlıklar ortadan kaldırılacak ve maaşlar yeniden hesaplanacak.

27 Ağustos 2011 Cumartesi, 10:30
Abone Ol google-news

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınan prime esas kazançlar ile aylık bağlama oranlarının belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin sık sık değişikliğe uğradığı, ancak bu değişikliklerin daha önce bağlanan gelir ve aylıklara yansıtılmadığı belirtildi.
Bu uygulamanın aynı yükümlülükleri yerine getirmiş olmalarına rağmen farklı tarihlerde emekli olan sigortalıların gelir ve aylıklarında eşitsizlikler oluşmasına sebep olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan prime esas kazançların güncellenmesinde TÜFE ve gelişme hızı oranları esas alınırken, bağlanmış bulunan gelir ve aylıklara yapılan zamların TÜFE oranıyla sınırlı tutulması ve bu farklılıkları daha da derinleştirmiştir."

Teklifin gerekçesinde, 1987 yılında çıkarılan süper emeklilik yasasına göre ekstra bir bedel karşılığında bağlanan aylıkların sonraki yıllarda bağlanan aylıkların gerisinde kaldığı belirtilerek, "Kanun teklifi aylık bağlama sistemindeki değişikliklerden kaynaklanan bu haksızlıkları ortadan kaldırarak emeklilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanmıştır" denildi.

Teklif ne getiriyor

Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa'nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce birbirinden farklı sistemlere göre hesaplanarak bağlanan gelir ve aylıkların aynı sisteme göre yeniden hesaplanması ve bu hesaplama sonucunda gelir ve aylıklarda artış meydana gelmesi halinde artışların kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren uygulanmasını öngörüyor.

Teklifin getirdiği düzenlemeler şöyle:
1 Ekim 2008 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre bağlanmış bulunan sürekli iş göremezlik gelirleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları söz konusu kanunun yürürlükten kaldırılan 20, 21, 23, 24, 55, 58, 61, 63, 67, 68, 69, 92, 93 ve 96'ıncı maddelerindeki esaslara göre ve 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla yeniden hesaplanacak.

Hesaplama nasıl yapılacak

Bu hesaplama sonucunda gelir ve aylıklarda meydana gelen artış tutarlarına 1 Ekim 2008 tarihinden bu kanunun yürürlük tarihine kadar gelir ve aylıklara yapılan zam oranları uygulanmak suretiyle bulunacak miktarlar, bu kanunun yürürlük tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere ilgililerin gelir ve aylıklarına eklenecek. Gelir ve aylıklarında artış meydana gelmediği tespit edilenlerin gelir ve aylık tutarlarında değişiklik yapılmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması gereken işlemler kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanacak.