Eren Erdem'den kanun teklifi: Millet ile milletvekilinin sağlık giderleri eşitlensin

Anayasamıza göre ,”hiçbir zümreye ayrıcalık tanınamaz” diyen, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Sağlıkta Milletvekiline sağlanan tüm hakların Vatandaşlara da sağlanması gerekir, Milletvekili – Millet ayrımına derhal son verilmelidir" dedi.

11 Nisan 2018 Çarşamba, 11:17
Abone Ol google-news

Konu ile İlgili TBMM Başkanlığına bir Kanun Teklifi veren Eren Erdem; "Anayasamızın 17. Maddesinde “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”, denilerek Sağlık hizmetleri anayasal güvence altına alınmıştır. Ancak yürürlükte olan mevzuata karşın Vatandaşlarımız istendiği ölçüde sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Özellikle düşük aylıklı emekli yurttaşlarımız büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İmplant tedavisi olarak bilinen diş protezlerinin bir tanesinin fiyatı ortalama 1.500 TL iken SGK’nin bu tedavi için ödediği miktar sadece 90 TL'dir. Bu şartlar altında ortalama 1.800 TL emekli aylığı alan bir yurttaşımızın implant yaptırma şansı tamamen ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu durum tarafı olduğumuz Uluslararası sözleşmelere ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine de aykırıdır. Sadece ”Milletin Adamı” nutukları atarak Milletin adamı olunmaz. Vekillere tanınan hakları asillere de tanımak , bunu yaşama geçirmek Milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM nin asli görevidir. Bu kanun teklifi İktidar Partisi için de bir samimiyet testi olacaktır. Halkımız AKP nin ne kadar Milleti düşündüğünü bir kez daha görmüş olacaktır." dedi.

TBMM’de karar alındı: Vekilime 12 implant!

Eren Erdem’in TBMM Başkanlığına vermiş olduğu Kanun Teklifi şöyle ;

 31.05 20016 TARİH VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 Madde 1 ) 31.05 20016 Tarih Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 67’inci maddenin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“60’ıncı madde kapsamında sigortalı sayılanlar ile kurumdan emekli aylığı almaya hak kazananlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinden ödenir.”

 Madde 2) Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3) Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Torbaya ‘kıyak’ serpiştirdiler!

Meclis'ten '12 implant hakkı' açıklaması: Diğerlerinden daha ekonomik

Vekile 12 implant düzenlemesi Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşındı: Eşitlik ilkesine aykırı