Farklı dilde yayına izin var ama frekans yok

Kürt açılımı çerçevesinde RTÜK, farklı dil ve lehçelerde televizyon ve radyo yayınlara izin verse de, Türkiye'de ulusal bölgesel ve yerel karasal frekansların dolu olması nedeniyle, yeni frekans tahsisine gidilmeyecek.

16 Kasım 2009 Pazartesi, 11:34

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun "Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmeliği"ne göre, Türkiye'de konuşulan farklı dil ve lehçelerde televizyon ve radyo yayınları yapılabilecek. Ancak, Türkiye'de yaklaşık 28 kadar dil konuşulsa da, bu hepsinin TV ve radyo yayını yapabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü RTÜK, farklı dilde yayın için yeni frekans vermeyecek. Yönetmeliğe göre, sınırlı sürede yayın yapan mevcut TV ve radyolar, yayın saatlerini yapacakları başvuru ile 24 saate çıkarılabilecek.

RTÜK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, eski yönetmelik kapsamında, şu an sadece 4 yayın kuruluşu farklı dilde yayın yapıyor; Diyarbakır Gün TV "Kırmançi", Diyarbakır Çağrı FM "Kırmançi" ve "Zaza", Şanlıurfa Medya FM "Kırmançi" ve Muş FM "Kırmançi". Yeni yönetmeliğe göre, bu 4 kanal yapacakları başvuru ile yayın saatlerini tüm güne çıkarabilecek. Ancak, yeni bir yayın kuruluşu için RTÜK, tüm frekansların dolu olması nedeniyle yeni frekans tahsisine gidemeyecek. Bu dillerde yayın yapılmasına uydu yayıncılığı ile kablolu yayın olanak sağlıyor. Her iki alanda bu dillerde yayın yapılmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Öte yandan, Türkiye'deki dil haritası hakkında resmi kurumların elinde net bir rakam bulunmasa da, dilbilim uzmanları, Türkiye'de 3'ü azınlık (Ermenice, Rumca, Modern İbranice) olmak üzere müstakil dil olarak en azından 28 kadar dil konuşulduğunu bildiriyor. Azınlık dilleri dışındaki Kürtçe, Arapça, Gürcüce ile Lazca, Abaza gibi Kafkas diller yerel diller sınıfına girerken, Boşnakça, Kazakça gibi diğer diller ise toplu göçler sonucunda Türkiye'de konuşulan diller arasında yer alıyor.