'Finansman olanaklarının genişletilmesi önemli'

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Ülkelerimiz ekonomisindeki büyümenin sağlanmasında büyük öneme sahip ihracatta görülen artışın devam edebilmesi için, ihracatçılarımıza dış pazarlardaki rekabet gücünü destekleyecek maliyetlerle finansman imkanları sağlanması büyük önem taşımaktadır'' dedi.

14 Haziran 2010 Pazartesi, 10:05
Abone Ol google-news

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2010'' programı kapsamında düzenlenen ''İstanbul Ticaret Bakanları Zirvesi 2010''un açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisi sebebiyle AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkelerle imzaladığı ve çalışmalarını sürdürdüğü STA'lar ile yeni bölgesel açılımlara imza attığını anlattı. Halihazırda imzalanan 16 STA'nın yanı sıra bölgesel bazda Körfez İşbirliği Konseyi ve MERCOSUR ile STA müzakerelerinin sürdüğünü hatırlatan Çağlayan, ANDEAN, ASEAN, Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri ve Orta Amerika Topluluğu ile STA imzalamak üzere girişimlere başlandığını dile getirdi.

Çağlayan, Türkiye'nin sahip olduğu jeostratejik konumu ve AB ile olan tarihi ve siyasi bağlarıyla Doğu ve Batı arasında bir üs ve köprü görevi üstlenebilecek, Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı, Batı'nın da Doğu'daki kılavuzu olacak etkin bir ülke olduğunu kaydederek, katılımcılara şöyle seslendi: ''Bu çerçevede, sizlerin AB ile var olan ticari ve ekonomik ilişkilerinizin geliştirilmesinde, kurulacak ortaklıklarda veya ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesinde ülkemizi bir ortağınız olarak görmenizi istiyorum.''

Geçen yıl bu zirvenin ilkini gerçekleştirirken, kısa vadeli kaygılarla yoğun mali destek programlarının aceleyle yürürlüğe konulduğunu, yüksek bütçeli önlemlerin korumacı politikaları tetikleyerek, krizin aşılmasından çok yayılmasına neden olacağı, uzun vadede uluslararası rekabeti bozacağı, ticaret ve yatırım akışlarını olumsuz etkileyeceği yönündeki kaygılarını dile getirdiğini ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Biz, ekonomik krizden kaynaklanan güçlüklerin aşılmasındaki en iyi reçetenin her şeye rağmen serbest ticaretin korunması, ekonomik ve sınai işbirliğinin ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi olduğuna inandık ve bu yolu takip ettik. Geçen zaman son derece haklı olduğumuzu gösterdi. Bugün elimizdeki tüm veriler, Türkiye'nin bu politikaları kararlılıkla uygulamak suretiyle, küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden biri olmayı başardığını ve artık söz konusu krizden çıkmaya başladığını göstermektedir.''

İlave ticari finansman olanakları yaratılması

Bakan Çağlayan, ekonomik büyümeyi yeniden inşa edebilmek için uluslararası ticarete ivme kazandırmak gerektiğini belirterek, bunun özellikle ilave ticari finansman olanakları yaratılmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi. Ticaretin finansmanından kaynaklanan problemlerin dış ticareti kısıtlayıcı etki gösterdiğine işaret eden Çağlayan, kriz döneminde bankaların ihracat kredisi kullandırırken aradıkları standartları yaşanan likidite sorunundan dolayı sıkılaştırdıkları, ancak likidite koşullarındaki iyileşmeye rağmen koşulların gevşetildiğinin gözlendiğini anlattı.
Çağlayan, şu değerlendirmelerde bulundu: ''İhracatın yeniden artış trendine girdiği bu dönemde finansman olanaklarının genişletilmesi oldukça önemlidir. Özellikle yeni pazarlara giriş sürecinde ihracat sigorta mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak ticari finansman, uygun maliyetlerle en etkin biçimde sağlanmalıdır. Ülkelerimiz ekonomisindeki büyümenin sağlanmasında büyük öneme sahip ihracatta görülen artışın devam edebilmesi için ihracatçılarımıza dış pazarlardaki rekabet gücünü destekleyecek maliyetlerle finansman imkanları sağlanması büyük önem taşımaktadır.''

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında karşılıklılık ve ayrımcı olmama ilkeleri çerçevesinde işleyen bir uluslararası ticaret sisteminin, küresel toplumun ihtiyaçlarına ve refahına hizmet edeceğini düşündüğünü ifade eden Çağlayan, bu çerçevede yeni pazar açılımlarının sağlanması ve ticarette liberalizasyonun şeffaf bir şekilde sürdürülebilmesini teminen, Doha Kalkınma Gündemi Müzakereleri'nin sonuçlandırılması yönünde tüm gayretin gösterileceğini bildirdi.