Güzellik ve Erdem

İskoç Aydınlanma Hareketinin en önemli filozoflarından Francis Hutcheson bu incelemesinde; yapıtını, estetik ve ahlaki yetenekleri incelediği iki bölüm şeklinde tasarlar. İlk bölümde insanda doğuştan bir güzellik duyusu olduğunu ortaya koyar. İkinci bölümde ise kamunun, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu yargılarken yerleşik bir ahlaki duyuya sahip olduğunu ileri sürer.

29 Kasım 2020 Pazar, 11:14
Abone Ol google-news

İskoç Aydınlanma Hareketinin en önemli filozoflarından, düşünceleriyle, özellikle David Hume, Adam Smith ve ABD’nin kurucularını büyük ölçüde etkilemiş Francis Hutcheson bu incelemesinde; Bernard Mandeville’in saldırılarına karşı Shaftesbury’yi savunur ve insan doğasına odaklanır. Thomas Hobbes’un egoizmine ve Samuel Pufendorf’un ödül-ceza görüşüne karşı iyilikseverliği öne sürer. Bu bakımdan yapıtını, estetik ve ahlaki yetenekleri incelediği iki bölüm şeklinde tasarlar. İlk bölümde güzellik, düzen, uyum ve tasarımdan hareketle insanda doğuştan bir güzellik duyusu olduğunu ortaya koyar. İkinci bölümde, ahlaki görüşlerini bu temel üzerine inşa eder. Kamunun, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu yargılarken yerleşik bir ahlaki duyuya sahip olduğunu ileri sürer.

Güzellik ve Erdem İdelerimizin Kökeni Üzerine Bir Soruşturma / Francisco Hutcheson / Çev.: Merve Menekşe Özer, Adnan Akdağ / Say Yay. / 280 s.