Hangi sektör daha itibarlı?

Araştırma şirketi GFK Türkiye'nin ''RepMan Türkiye İtibar Endeksi''ne göre, Türkiye halk geneli nezdinde ''holdingler'', itibar sıralamasında başı çekti.

28 Ağustos 2011 Pazar, 09:16
Abone Ol google-news

Diğer yüksek itibarlı sektörler ''telekomünikasyon'' ve ''hızlı tüketim sektörü'' olarak belirlenirken, ''bankacılık'' sektörü endekste en düşük puan ile sıralamada sonuncu oldu. GfK Türkiye'nin ''RepMan(Reputation Management) Türkiye İtibar Endeksi''nin sektör analizleri sonuçları belirledi.

Holdingler ve hızlı tüketim, akaryakıt, telekomünikasyon, otomotiv, bankacılık, ulaşım (havayolları), ulaşım (otobüs) olmak üzere 7 sektörün itibarı ''tanınma, yönetimle ilgili özellikler, ürün/hizmet kalitesi ile ilgili özellikler, çalışanlar ile ilgili özellikler, finansal sağlamlık, sosyal sorumluluklar, duygusal bağlılık'' gibi 7 ana başlıkta değerlendirildi.

Türkiye halk geneli nezdinde holdingler ve 7 sektör sahip oldukları itibar puanları açısından sıralandığında, ''holdingler'' birinciliği kaptı. Buna göre, itibar endeksinde 67 puan ile holdingler ilk sırayı alırken, diğer yüksek itibarlı sektörler, 66 puan ile telekomünikasyon sektörü, 65 puan ile hızlı tüketim sektörü, 63 puan ile ulaşım (otobüs) sektörü olarak belirlendi. Otomotiv sektörünün itibar endeksi ise 59 puan oldu.

En düşük puan bankacılık sektörüne

Öte yandan, ulaşım sektörünün havayolları bölümünün itibar endeksi 58 puan olarak belirlenirken, bunu 57 puan ile akaryakıt sektörü takip etti. Bankacılık sektörü ise 50 puan ile itibarı en düşük sektör olarak, sıralamada sonuncu oldu. Endekste, Türkiye şirketler ortalaması da 60 puan olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, Türkiye halk genelinde sektörler itibar puanı ve sektör benchmarkları itibar puanları (en beğenilen şirketin itibar ortalaması) karşılaştırıldığında benchmarkla en az itibar farkının ''hızlı tüketim'' sektöründe olduğu görüldü. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin itibarları, paydaşlar nezdinde incelediğinde ise şirketlere en yüksek itibar puanı veren iki paydaş 'medya'' ve ''iş dünyası'' olarak ön plana çıktı. En düşük itibar puanını ise halk genelinin verdiği görüldü.

'Güven duymanın ön koşulu itibarın başarılı yönetimi'

Araştırmaya göre, paydaşlar genelinde kurumların sahip olduğu itibar puanlarını almasında en etkili ve en fazla ortak algının olduğu konuların ''ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili özellikler'' ve ''yönetimle ilgili özellikler'' olduğu göze çarptı. Halk geneli, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve iş dünyası nezdinde, ''çalışanlarla ilgili özellikler''in de itibar algısının oluşmasını en fazla etkileyen bir diğer performans alanı olarak ön plana çıktığı tespit edildi.

Araştırmada, Türkiye genelinde halk için kurumlara ''güven'' duymanın ön koşulunun, ''şirketlerin itibarlarını beklentileri dikkate alarak ve başarılı yönetmeleri'' olduğu belirtildi. Bu yaklaşım halkın tüketici kimliği ile ürün/hizmet satın alma eğiliminin artmasını ve bu ürünleri çevrelerine tavsiye etmelerini sağladığına dikkat çekilen araştırmada, bir başka deyişle etkili itibar yönetiminin şirketlerin pazar paylarını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Son yıllarda gerçekleştirilen itibar araştırmaları, şirketlerin itibarları yükseldikçe beklentinin ''kurumsal yönetim (adillik, şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik)'' ve ''çalışana değer verme, çalışan kalitesini artırma'' yönünde ilerlediğini gösteriyor.
 

Araştırmanın künyesi

RepMan İtibar Araştırma Modeli, ORSA Stratejik İletişim Danışmanlığı ve GfK Türkiye tarafından, kurumların itibar performansının ölçümlenmesinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş özel bir stratejik araştırma modeli olarak tanımlanıyor. Araştırmada, itibar; kurumların ''tanınma, yönetimle ilgili özellikler, ürün/ hizmet kalitesi ile ilgili özellikler, çalışanlar ile ilgili özellikler, finansal sağlamlık, sosyal sorumluluklar ve duygusal bağlılık'' olmak üzere 7 ana başlıkta gösterdiği performansları ile hesaplanan salt beğeniden farklı bir ''takdir'' ve ''güven'' göstergesi olarak sunuldu.

RepMan Türkiye İtibar Endeks puanı hesaplanırken paydaşlar olarak, Türkiye halk geneli, iş dünyası, STK'lar, akademisyenler, medya mensupları ve üniversite öğrencileri ile yapılan görüşmeler baz alındı. İtibar düzeyi, endeksi 0 -100 arasında ifade edildi. Bulgular; holdingler ve hızlı tüketim, akaryakıt, telekomünikasyon, otomotiv, bankacılık, ulaşım (havayolları), ulaşım (otobüs) olmak üzere 7 sektör üzerinden halk geneli, iş dünyası, STK'lar, akademisyenler, medya mensupları ve öğrenciler ile görüşülerek tüm paydaşlar toplamında 88 kurumun itibar endeks puanları hesaplanarak elde edildi. Araştırma bulguları farklı paydaşlar nezdinde 2010-2011 yıllarında yapılan 20 bin 360 görüşmeye dayanıyor.