Hayalleri apartmanda yaşamak

Özellikle büyük şehirlerin ana caddelerinde mendil satarken, ayakkabı boyarken ya araçların camlarını silerken her gün onlarcasına rastlanan ''sokakta çalışan çocuklar'', sevgi, saygı, ilgi, barınma ve korunma gibi en temel ihtiyaçlarından yoksun büyüyor.

03 Eylül 2011 Cumartesi, 08:36
Abone Ol google-news

Hacettepe, Anadolu ve Gazi üniversitelerinden uzmanlarca yürütülen, ''7-14 Yaş Arasındaki Ankara Sokaklarında Çalışan Çocukların Gelecek Beklentileri''nin incelendiği araştırmada, çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

İçinde bulundukları koşullar ve çevre değerlendirilerek sokakta çalışan çocukların ev, okul, iş ve gelecek beklentilerinin incelenmesini hedefleyen çalışma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezine kayıtlı 110 çocuğa anket uygulandı.

Anket sonucunda elde edilen veriler, sokakta çalışan çocukların, tüm çocukların ihtiyacı olan sevgi, saygı, ilgi, barınma ve korunma gibi en temel gereksinimlerden yoksun olduklarını ortaya koydu.

Ailelerinden beklentileri incelendiğinde, çocukların yüzde 23,6'sı ebeveynlerden maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını ve kendileriyle daha çok ilgilenmelerini beklediklerini ifade etti.
Çocukların yüzde 68,2'si ''ileride nasıl bir evde yaşamak istersiniz'' sorusuna, ''apartman dairesinde'' yanıtını verdi.

Ankete katılan çocukların okul yaşantıları dikkate alınarak öğretmenlerinden beklentileri incelendiğinde ise yüzde 53,7'si ''duygusal istismar uygulamasınlar'' beklentisini dile getirdi.
Araştırmaya ilişkin yapılan değerlendirmede, şunlara işaret edildi:
''Aileler, geçimlerini sağlayacak şekilde istihdam edilmedikleri takdirde ortaya çıkan yoksullukla birlikte çocukların çalışmaya başladığı, çalışan çocuğun ise yoksullukla birlikte birçok gereksinimden yoksun olduğu görülmektedir. Bu durum, sokakta çalışan çocukların geleceğe yönelik bakış açılarını olumsuz yönde etkilemekle birlikte, toplumun refahı için de bir tehlike oluşturmaktadır.''