Hayvan yetiştiricileri depolarını kaptırdı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, fiili ithalatı 5 Kasım 2011 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırların, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edileceğini bildirdi.

18 Ağustos 2011 Perşembe, 07:23
Abone Ol google-news

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, besilik sığırların ithalatı için kontrol belgesi başvurusu sırasında, besilik sığırların karantinaya alınacağı işletmelerin kapasitelerinin ve karantinaya uygunluğunun belirtildiği bir belge ile Turkvet veritabanından alınan işletme tescil belgesi ithalatçı tarafından Bakanlığa ibraz edilmesi ve bu belgelerin mahallindeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanması şartı getirildi.

Ayrıca, ithal besi sığırı bulunduran işletmelerin Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrolleri yapılarak kayıtları tutulacak. Bu Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçılar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmeyecek. İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar ithalatına müsaade edilmiş ülkelerde doğmuş ve büyümüş olacak.

Besi amacıyla ithal edilecek sığırlar fiili ithalat öncesi Türkiye'de ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacak. Besilik sığır ithalatçıları, ithal edecekleri hayvanların Bakanlık kontrolünde 21 gün süre ile karantina uygulanmadan başka işletmelere dağıtılmayacağına dair taahhütnameyi Bakanlığa ibraz edecek. Ayrıca, karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı Bakanlık il müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veritabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacak.

Ayrıca Tebliğ kapsamında, fiili ithalatı 5 Kasım tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilecek.