Hizbullah hortluyor mu?

Bir düğünün silahla taranması PKK ile gerilimi tırmandırdı

04 Kasım 2013 Pazartesi, 19:57
Abone Ol google-news

Batman’da bir düğünün silahla taranması sonucu BDP’li Özcan Temel’in yaşamını yitirmesi, 4 kişinin de yaralanması PKK ve Hizbullah arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. BDP ve PKK, saldırının Hizbullah tarafından yapıl dığını savundu. KCK, saldırı nın Başbakan Erdoğan’ın Hüda Par ile yaptığı görüşmenin hemen ardından gerçekleştirildiği ne dikkat çekerek öz savunma nın kurumsallaştırılmasını istedi. Hizbullah’a yakınlığıyla bili nen Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Temel ise “Bu olayın altında ciddi, derin bir komplo, bir tezgâh var” dedi. Batman’da  düğünün silahla taranması sonucu BDP’li Özcan Temel’in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırıy la ilgili Hizbullah yanlısı yayın larıyla dikkat çeken İlke Haber Ajansı’nın (İLKHA) Batman mu habirleri Fatih Akgül ve Yasir Oğuz ile Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen  HüdaPar’ın gençlik ya pılanmasından toplam 15 kişinin gözaltına alınması Güneydoğu’da
1990’lı yıllarda sokak ortasında ki kanlı infazlar, domuz bağı ve işkenceli sorgularla anımsanan Hizbullah yeniden eylemlere mi başlıyor sorusunu akıllara getirdi. BDP ve PKK, olayın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini be lirtirken HüdaPar ve İlkHa, ola yın provokasyon olduğunu  sa vunarak “PKK ile derin devle tin işbirliği” yorumunda bulun du. HüdaPar Genel Başkan Yar dımcısı Bahattin Temel, “Birile ri bugüne kadar küçümsedikle ri Hüda Par’ı siyasi bir tehdit olarak görmüş olacak ki saldı rılarına devam etmektedir. Bi rileri ısrarla HüdaPar’ı hedef gösterip  böyle çirkin bir komployu bizim üzerimizden oyna maya çalışıyor. Bu olayın altın da ciddi, derin bir komplo, bir tezgâh var. Biz buna karşı da sabırlı davranıp dikkatli olaca ğız. Kolluk güçleri ciddi bir soruşturma yapmalı, gerçek fail leri bulmalıdır” dedi. BDP Grup Başkanvekili Per vin Buldan, Batman’da partisi ne yönelik Hizbullah saldırısı ile HüdaPar Genel Başkanı Zekeri ya Yapıcıoğlu’nun Başbakan Re cep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme arasında bağlantı kurdu.