"Hukuka aykırı izinler geri alınmalı"

El Ele Hareketi Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, Anayasa Mahkemesi'nin, Maden Kanunu ve bazı yasalarda değişiklik yapan kanunun bazı maddelerini iptal eden kararına ilişkin, ''Bu yasaya dayanılarak çalışan tüm altın madenleri mühürlenmeli, Efemçukuru Altın Madeni'nin çalışmasına yönelik her türlü hazırlık engellenmelidir'' dedi.

26 Ocak 2009 Pazartesi, 14:57
Abone Ol google-news

İnsan ve çevre sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ege Bölgesi'ndeki altın madenlerinin kapatılması için mücadele vermek amacıyla TMMOB'a bağlı meslek odaları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu El Ele Hareketi, Anayasa Mahkemesi'nin, Maden Kanunu ve bazı yasalarda değişiklik yapan 5177 Sayılı Kanun'a ilişkin aldığı kısmi iptal kararını, düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirdi.

El Ele Hareketi Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ocak'ta aldığı kararla, Maden Kanunu'nun 7. maddesinin birinci ve sekizinci fıkrası ile 10. maddesinin altıncı fıkrasının iptal edildiğini anımsattı.

Gül, yasanın iptal edilen maddelerinin, Bakanlar Kurulu'na, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak orman, milli ve tabiat parkları, su havzaları, kıyı alanları, sahil şeritleri, kültür ve turizm koruma ve gelişim alanları, sit alanları, mücavir alanlar, tarım alanları, meralar, askeri yasak alanlar, turizm bölgeleri ve merkezlerinde, madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceğiyle ilgili yönetmelik çıkarma yetkisini içerdiğini bildirdi.

Mustafa Gül, şöyle devam etti: ''Çevre sağlığı ve canlı yaşamını yok sayan bu 'Talan Yasası' Anayasa'ya aykırı bulunduğuna göre, bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin ve verilen izinlerin hukuksal temeli çökmüştür. Başta Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği olmak üzere Anayasaya aykırı bu yasaya dayanılarak çıkarılan tüm düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmalıdır. Hukuka aykırı olduğu artık tartışmasız olan izinler geri alınmalı, başta Bergama-Ovacık Altın Madeni ve Kışladağ Altın Madeni olmak üzere bu yasaya dayanılarak çalışan tüm altın madenleri mühürlenmeli, Efemçukuru Altın Madeni'nin çalışmasına yönelik her türlü hazırlık engellenmelidir.''

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte madencilik konusunda yeni bir sürecin başladığını, bu süreçte madenciliğin nerelerde ve hangi koşullarda yapılabileceğinin yasal olarak yeniden belirleneceğini ifade eden Gül, çevre ve insan sağlığı açısından yeniden kabus yaşanmaması için yapılacak yasama faaliyetlerinin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
 

"Karar, bizim izinlerimizi etkileyen bir karar değil''

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarındaki madeni işleten Koza Altın İşletmeleri'nin Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmadığını, öncelikle iptal gerekçelerinin görülmesi gerektiğini belirten Öğüt, bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğü bakımından, gerekçeli kararın yayımlanmasından itibaren 1 yıllık süre tanıdığını belirtti.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye dönük işletilmediğine işaret eden Öğüt, ''Bu nedenle alınan karar, bizim hukuki durumumuzu, izinlerimizi etkileyen bir karar değil'' dedi.