İhracatçıya yeni teşvik paketi resmileşti

İhracatçılar Birliği tarafından, ihracat finansmanını kolaylaştırmak, ihracatta pazar ve ürün çeşitliliği sağlayabilmek için oluşturulan yeni destek paketi 12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 14:27
Abone Ol google-news

Pazar çeşitliliğinin önem arz ettiği günümüz rekabet koşullarında, özellikle yeni ve uzak pazarlara yönelecek ihracatçıların finansman ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan yeni destek paketinin yanı sıra, küreselleşen şirketlerin üretim zincirlerinde bir halka olma gereksiniminden hareketle, firmaları rakiplerine göre bir adım öne taşıyacak yeni enstrümanlar geliştirmek vizyonu ile destek mekanizmaları da hazırlandı. 

Yeni destek paketi kapsamında;

Yurt dışı alıcılara Türkiye’den yatırım/sermaye malı ithalatlarında Eximbank kanalıyla CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) üzerinden kredi verme olanağı sağlanacak. Böylece, ABD, İngiltere ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerdeki mekanizmalara benzer olarak, Eximbank alıcı kredilerinde; gelişmiş ülke Eximbankları ile Türk Eximbank’ın uyguladığı faiz farkı karşılanacak.

İhracatçıların yeni pazarlara ve yeni müşterilere ihracat yaparken üstlendikleri risklerin Eximbank tarafından daha cesaretle sigortalanmasının sağlanması için Türk Eximbank’a sigorta tazmin desteği verilecek. Afrika gibi riski yüksek olan ve bu nedenle reasüre edilemeyen projelerin Eximbank tarafından daha kolay sigortalanabilmesi sağlanacak.

YÜZDE 50 ORANINDA DESTEK

Küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeli olan firmaların, söz konusu zincire girişlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kurumsal kapasitelerini ve yetkinliklerini artıracak nitelikte makine, ekipman, donanım, yazılım, eğitim, danışmanlık, patent, lisans, sertifikasyon gibi giderleri proje bazında 1 milyon dolara kadar % 50 oranında desteklenecek. Böylelikle, ihracatçıların, Forbes, Fortune 500 gibi listelerde yer alan global ölçekli firmalar ile daimi tedarikçi ilişkileri kurmaları sağlanacak.

Ülkeye küresel ölçekte marka olmuş sektörel fuarlar kazandırmak ve dünya fuarcılık sektöründeki payı artırmak amacıyla, ihracatçıların alıcılarla buluştuğu ve iş görüşmelerini gerçekleştirdiği sektörel nitelikli yurtiçi fuarlarda katılımcı şirketlere yüzde 50 oranında ve 30.000 TL’ye kadar yer kirası ve stand desteği verilecek.

Yeni destek paketinin, uluslararası ticaret hacminin daraldığı bu günlerde ihracata ivme kazandırması beklenmekte olup, yeni bir atılım dönemi başlatarak ihracata ve ekonomiye yeni bir dinamizm getirilmesi hedeflenmektedir.