İlhan Selçuk ve Alevilik özgünlüğü

Cumhuriyet gazetesi başyazarı ve imtiyaz sahibi İlhan Selçuk rahatsızlığının ardından kendisinden gelen iyi haberlerle okuyucularını sevindirdi. Yazarın 'Aleviliğin Özgünlüğü ve Özelliği...' isimli yazısı bugünkü Cumhuriyet'te yer aldı.

27 Ağustos 2009 Perşembe, 07:58
Abone Ol google-news

“Osmanlı padişahı Sünnilerin halifeliğini benimsedikten sonra, Aleviler, Şeyhülislam fetvalarıyla ‘Katl-i vacip Kızılbaşlar’ olarak nitelendirildiler; köylerde ve dağlarda içe kapalı bir gizemli yaşamı sürdürmek zorunda kaldılar...

Mülkünde yaşayan Hıristiyanlara hoşgörüyle bakan Osmanlı, Aleviye horgörüyle baktı...

Bir Mustafa Kemal çıkıncaya dek devlet düzeni Aleviyi dışladı..”

*

Yukardaki satırlar “Enel Hakk’ın Hakkı” adlı kitabımın (Cumhuriyet Yayınları) önsözündendir...

Enel hakk ne demek?..

Bu soruya yanıt vermeden bugün içinde yaşadığımız açmaz yanıtsız bilmeceye dönüşür; Batı uygarlığında yaşanan laikliğin Anadolu’da nasıl devletin temel ilkesine dönüştüğüne akıl erdiremeyiz...

Yunus Emre ne demiş:

“Yaratılanı hoşgör..

Yaratandan ötürü.”

Yaratanla yaratılanın birliği, özdeşliği, tümlüğü, bütünlüğü, ayniyeti; insanın tanrılaşması, Tanrı’nın insanlaşmasındaki felsefenin özü yaşadığımız toprakların bereketidir, özgünlüğüdür, özelliğidir...

*

Bektaşi’ye sormuşlar:

- Erenler tütün haram mı, helal mi?

Bektaşi:

- Helalse içiyorum, demiş, haramsa yakıyorum...

Nüktenin diyalektiği Heraklites’in felsefesindeki özü vurguluyor; evrensel akışkanlıkta ayrı gayrı sanılanların birlik ve ayniyetle bütünleştikleri gerçeğini dile getiriyor...

Aleviliğin evrensel içeriği, üç büyük dinden farklı bir tanrısal inanç yaklaşımını benimser...

Alevilik Orta Asya’da Ahmet Yesevi’den Ortadoğu’da Hazreti Ali’ye dek Müslümanlık ikliminde boy atmıştır; Anadolu’da Hacı Bektaş’la toprağa kök salıp Balkanlar’a geçmiştir...

Ama, Alevilik Anadolu’dur...

Enel hakk temel ilkesiyle üç büyük dinden farklı bir felsefeye dayanan Alevilik, 1.5 milyarlık İslam dünyasında gerçekleşemeyen laikliğin Anadolu’da benimsenmesi gibi bir mucizeye temel dayanak oluşturmuştur.

*

Amerika’nın BOP’u kapsamında “Ilımlı İslam Devleti Modeli”ni Anadolu’ya uygulamakla görevli AKP iktidarının Aleviliğe el atmaya çalışması ne anlama geliyor?..

AKP iktidarı Sünni-Nakşi...

Atatürk’ün laik Cumhuriyeti’ni Nakşiliğe kurban etmek için Aleviliği kullanmak kurnazlığına pesss...

Yunus der ki:

“Şeriat oğlanları

Nice yol keser bana

Hakikat denizinde

Bahri oldum yüzerim.”

“Şeriat oğlanları” şimdi Alevilerin yollarını kesmek için ellerinden geleni yapacaklardır...

Ne demeli bu şeriat oğlanlarına?..

- Bre oğlanlar!.. Aleviliğe hizmet etmek istiyorsanız, her şeyden önce İslamcılığı bırakıp laik ve Cumhuriyetçi olun!..

Sünni politikacının Alevilere yapacağı en büyük hizmet budur.

(27 Ocak 2008 tarihli yazısı)