İş bitti, tatlı maaş bitmedi

Toplam 9 elektrik santralının özelleştirilmesi için kurulan şirket, kuruluş amacını tamamladığı halde faaliyetine devam ediyor. Üretim ve satış faaliyeti bulunmayan şirketin Maliye Bakanlığı çalışanlarından oluşan yönetim kadrosuna 2009'da 21.500 lira ödendi. Şirketin zararı 681 bin lira.

09 Nisan 2011 Cumartesi, 09:28
Abone Ol google-news

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 9 santralı özelleştirmek için kurduğu şirkette, 7 yönetim ve denetim kurulu üyesine karşın sadece 3 kişi çalışıyor. Üretim ve satış faaliyeti bulunmayan ‘şirket’te çoğunluğunu ÖİB ve bağlı olduğu Maliye Bakanlığı çalışanlarının oluşturduğu yönetim ve denetim kurulu üyelerine 2009’da kişi başına ortalama 21.500 TL ödendi. Ayrıca 15.000 TL temsil gideri, 44.000 TL araç kiralama, 67.000 TL temizlik alımı hizmeti ve 7.000 TL personel yolluğu harcaması yapıldı. Şirket 2009’da 681 bin TL zarar etti.


YDK: EÜAŞ’ye devredin

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun (YDK) “Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) 2009 Yılı Raporu”na göre, ADÜAŞ, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait 9 adet elektrik santralının (Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy elektrik santralları ile Engil Gaz Türbinleri ve Denizli Jeotermal santralları) özelleştirilmesi için kuruldu. Şirket, bu santrallardan 8’inin işletme hakkı devri, Engil Türbinleri’nin satış yöntemiyle 1 Eylül 2008’de özelleştirilmelerine karşın faaliyetine devam etti.

ADÜAŞ’ta çalışan sayısı, özelleştirmelerin ardından 2’si memur 1’i sözleşmeli olmak üzere 3 kişiye düştü. Bu çalışanlara 2009 faaliyet yılında toplam 132 bin TL maaş ödenirken, büyük çoğunluğunu Maliye Bakanlığı bürokratlarının oluşturduğu 5 yönetim kurulu üyesi ile 2 denetçiye yapılan “üyelik ödemesi” toplamı 150 bin TL oldu.

Buna göre yönetim ve denetim üyelerine yıllık ortalama 21.500 TL ödendi.

ADÜAŞ’tan sonra yapılan santral özelleştirmelerinde mülkiyet ve takip işlerinin EÜAŞ’a bırakıldığı ifade edilen raporda “EÜAŞ’ye ait enerji üretim tesislerinin özelleştirilmesinde oluşan ikili uygulamaya son verilmesi gerektiği, bunun için de ADÜAŞ’ın mevcut sözleşme ve yükümlülükleriyle birlikte santral işletmeciliğinde deneyimli ve uzmanlaşmış bulunan EÜAŞ’ye devredilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.